Professor, School of Economy and Business, University of Barcelona
lbonet@ub.edu
+34 607 458 996

Lluís Bonet

Dr. Lluis Bonet er leder av programmet for kulturledelse ved Universitetet i Barcelona og en av Spanias ledende forskere på kulturnæringer, kulturøkonomi, kulturpolitikk, kulturledelse, kreative byer og kulturturisme. Bonet har vært tilknyttet MIT og gjesteforeleser i over 40 land. Han er mye benyttet av så vel nasjonale som regionale myndigheter. Lluis har ledet og sittet i flere styrer og utvalg for kulturledelse, kulturpolitikk, økonomi og ledelse.

Involvert i følgende Forskningsprosjekter

Nyheter til Lluís Bonet

Ingen resultater.