Forsker og utreder, Samfunnsøkonomisk analyse og Kunnskapsverket
karin.ibenholt@samfunnsokonomisk-analyse.no
922 93 701

Karin Ibenholt

Karin Ibenholt er samfunnsøkonom. Hun har særlig arbeidet med samfunnsøkonomiske problemstillinger knyttet til blant annet kultur, reiseliv, kulturminner, næringsutvikling og miljøteknologi. Hun har erfaring med nytte-kostnadsanalyser, verdsetting av miljøgoder og andre ikke-prissatte effekter, evalueringer og næringsanalyser mv. Hun har omfattende erfaring som prosjektleder, og var f.eks. prosjektleder for regjeringens kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping i nord 2012-2014. Karin begynte i Samfunnsøkonomisk analyse i 2017 etter syv år som partner i Vista Analyse. Før det arbeidet hun 10 år som konsulent i Econ Pöyry og som forsker i SSB.

Involvert i følgende Forskningsprosjekter

Nyheter til Karin Ibenholt