Forsker I, Østlandsforskning og Kunnskapsverket
be@ostforsk.no
45226928

Birgitta Ericsson

Birgitta Ericsson er samfunnsplanlegger med lang og variert praksis fra forskning og undervisning, blant annet i reiselivsfag/internasjonal markedsføring og turisme ved Høgskolen i Lillehammer siden 1990. Hun har også arbeidet ved Høgskolene i Telemark og Sogn og Fjordane. I dag er hennes forskning primært knyttet til regionaløkonomiske analyser rettet mot fritidsboliger, kulturarrangementer (festivaler), opplevelser og grensehandel.

Involvert i følgende Forskningsprosjekter

Nyheter til Birgitta Ericsson