Leder av Kunnskapsverket og professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Innlandet
atle.hauge@hil.no
970 84 886

Atle Hauge

Atle Hauge er leder av Kunnskapsverket og professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Lillehammer. Han doktorerte på en avhandling om svensk moteindustri ved Universitet i Uppsala 2007. Atle har forsket mye på kulturnæringene, regional utvikling/regionale analyser og «Den kreative klassen. Han har tidligere arbeidet med strategier for kulturbasert næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune, og bidratt i flere forskningsbaserte utredninger som forsker i Østlandsforskning. 

Involvert i følgende Forskningsprosjekter

Nyheter til Atle Hauge