1) Hvem er behandlingsansvarlig?
Denne personvernerklæringen gjelder for Kunnskapsverket sine nettsteder. Kunnskapsverket er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden www.kunnskapsverket.org

2) Hva er formålet?
Våre registreringer inneholder kun informasjon som personen frivillig gir oss og vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.
Informasjonen innhentes kun for å:
–  sende relevant vårt nyhetsbrev

3) Hva er det rettslige grunnlaget?
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personvernopplysninger er basert på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke.

4) Hvilke personopplysninger behandles?
Eksempler på informasjon som innhentes og registreres:
– Navn
– E-postadresse
– Arbeidsted
– Informasjon om din bruk av nettsiden, blant annet i form av hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse. Dette ved hjelp av Google Analytics. Databehandleravtalen til Google Analytics kan sendes på forespørsel.

Avise bruk av Google Analytics på våre sider

5) Hvor hentes opplysningene fra?
Kunnskapsverket henter opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider www.kunnskapverket.org etter:
– påmelding til webinar og/eller kurs
– påmelding til å motta nyhetsbrev

6) Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Det er frivillig å oppgi personopplysninger til Kunnskapsverket

7) Utleveres opplysningen til tredjeparter?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Kunnskapsverket bruker underleverandører til utvikling og vedlikehold av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Kunnskapsverket

8) Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Informasjon innhentes gjennom påmeldingsskjema til vårt nyhetsbrev på www.kunnskapsverket.org og lagres av oss i Mailchimp som er vår leverandør av utsending av nyhetsbrev. Informasjonen slettes på oppfordring ved å kontakte nyhetsbrev@kunnskapsverket.org eller ved at du selv oppdaterer dine innstillinger på kunnskapsverket.org/nyhetsbrev

9) Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk gjelder?
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldene personopplysningslov i Norge.
I tilfeller der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

10) Hvordan sikres opplysningene?
Ansatte i Kunnskapsverket har tilgang til Mailchimp som er vår leverandør av utsending av nyhetsbrev via personlig pålogging og har signert taushetserklæring i forhold til behandling av opplysninger som er registrert i systemet. Dersom du mener at Kunnskapsverket ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

11) Kunnskapsverket
Kunnskapsverket ved Høgskolen i Innlandet
Gudbrandsdalsvegen 350
2624 Lillehammer
Epost: kontakt@kunnskapsverket.org

Sist oppdatert 24.05.2018