Utvalgte arrangementer

Oslo

Nordiske seriedager - fagdag for bransjen

Nordiske seriedager inviterer til fagdag for TV-seriebransjen. En dag spekket med masterclasses, foredrag og samtaler med sentrale personer i TV-seriebransjen.
Arrangør
Nordiske seriedager
Dansens hus Vulkan 1
Kabelvåg

Design og Arkitekturseminar under LIAF

I forbindelse med Lofoten Art Festival (LIAF) inviterer NODA til tverrfaglig seminar med tema bruk av design og arkitektur i museumspraksis.
Arrangør
NODA
Storvåganveien 22
Alta

Kjenn ditt publikum

Store deler av museenes virksomhet er rettet mot de besøkende. Men hvem er de, og hvilke erfaringer og opplevelser skjuler seg bak besøkstallene? Kulturrådet inviterer til faglig utveksling og diskusjon om å nå – og forstå – publikum.
Arrangør
Kulturrådet
Alta museum Altaveien 19
Oslo

Kåring av Norges kulturkommune 2017

Norges beste kulturkommune skal kåres. Etter kåringen inviteres det til kulturpolitisk debatt om utviklingen av det lokale og regionale kulturlivet etter Stortingsvalget 2017.
Arrangør
NOKU
Sentralen Øvre Slottsgate 3
Bergen

Festivals and venues: adapting to the DJ as main act

Hvordan kan arrangører og bookere bli flinkere til å fokusere på DJ og klubbmarkedet og legge til rette for at denne sjangeren også fungerer på festivaler og vanlige venues?
Arrangør
Vill Vill Vest
Olav H. Hauge - Litteraturhuset Østre Skostredet 5
Bergen

Virkemiddelapparatet, virker det?

Vill Vill Vest inviterer til en litt annerledes konferanse om virkemiddelapparatet til kreative næringer. Kunnskapsverket kommer til å være til stede på dette arrangementet.
Arrangør
Vill Vill Vest
Litteraturhuset Østre Skostredet 5

Bergen

Konsoll 17

GameDev Norway inviterer til konferanse for spillutviklere. Konferansen tilbyr inspirasjon og visdom fra industriveteraner, et forum for å kommunisere og skape nettverk, og ha det gøy å lære om hverandres spill.

Arrangør
GameDev Norway
Grieghallen Edvard Griegs plass 1
Oslo

EUs kulturprogram – Kreativt Europa

Kulturrådet arrangerer åpen dag om EUs kulturprogram Kreativt Europa. Alle som ønsker veiledning på sitt prosjekt eller mer informasjon kan henvende seg for å gjøre en avtale.
Arrangør
Kulturrådet
Kulturrådet Mølleparken 2
Trondheim

Kortfilmkonventet 2017

Norsk Filminstitutt / NFI:LAB sammen med alle regionale filmsentrene inviterer for tredje gang det nasjonale Kortfilmkonventet i Trondheim. Den profesjonelle kortfilmbransjen i Norge samles for inspirasjon, diskusjon og mingel.
Arrangør
Norsk Filminstitutt
Dokkhuset Dokkparken 4
Oslo

EUs kulturprogram Kreativt Europa

Kulturrådet inviterer til informasjonsmøte om mulighetene for prosjektstøtte gjennom EUs kulturprogram, Kreativt Europa.
Arrangør
Kulturrådet
Kulturrådet Mølleparken 2
Bergen

Kurs i markedsføring for kulturbransjen (for viderekomne)

Brak inviterer til kurs om markedsføring og tankesettet bak hvordan man skiller seg ut i mengden.
Arrangør
Brak
Brak-kontoret Georgernes Verft 12

Oslo

EUs kultuprogram – Kreativt Europa

Kulturrådet arrangerer åpen dag om EUs kulturprogram Kreativt Europa. Alle som ønsker veiledning på sitt prosjekt eller mer informasjon kan henvende seg for å gjøre en avtale.

Arrangør
Kulturrådet
Kulturrådet Mølleparken 2

Tidligere arrangementer

Oslo

Slik har du aldri sett musikkbransjen før!

BI inviterer til fremlegg av rapporten «Musikkbransjen i Norge 2011 – 2015», som er bestilt av Music Norway. Rapporten inneholder analyser av verdiskaping, sysselsetting, omsetning og produktivitet i norske musikkselskaper.
Arrangør
BI Centre for Creative Industries
BI Campus Nydalen, auditorium A2-045 Nydalsveien 37

Cathrine Sandnes om forlagenes rolle

Cathrine Sandnes kommer til Bø for å holde et innlegg under ph.d.-kurset i kulturteori. Hun vil snakke om forlagenes rolle i den kulturelle meningsutvekslingen. Innlegget er åpent for alle.
Arrangør
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Sørøst-Norge Gullbringvegen 36
Bergen

Den store kulturdebatten

Nå er det stortingsvalg og Kultur Vest i samarbeid med Manøvernettverket og Brak inviterer til kulturdebatt der alle partiene stiller.
Arrangør
Kultur Vest, Manøvernettverket og Brak
USF Verftet Georgernes Verft 12
Tromsø

Forskning + museum = sant?

Kulturrådet inviterer til fagdag om de institusjonelle vilkårene for forskning i museene, samt dens status. Det blir åpent for diskusjon rundt disse temaene.
Arrangør
Kulturrådet
Verdensteateret Storgata 93b
Haugesund

Hvordan forvalter NFI statens midler for å styrke den lokale kinokulturen i Norge?

Norsk filminstitutt inviterer til informasjonsmøte om tilskuddsordningen for lokale film- og kinotiltak. Kinosjefer og andre filmformidlere er hjertelig velkommen.
Arrangør
Norsk filminstitutt
Scandic Maritim Åsbygata 3
Haugesund

Forbedrede søknadsprosesser for tilskudd til filmfestivaler

2017 er første året NFI forvalter de nasjonale tilskuddsordningene til filmformidling etter at nye forskrifter trådte i kraft ved årsskiftet. Etter to runder med søknadsbehandling ønsker de å evaluere ordningene.

Arrangør
NFI
Scandic Maritim Åsbygata 3
Haugesund

Filmpolitisk debatt

Den norske filmfestivalen arrangerer i samarbeid med Virke produsentforeningen og Norsk filmkritikerlag filmpolitisk debatt som tar utgangspunkt i de ulike partienes fremtidige filmpolitikk og vil bli moderert av Aslak Borgersrud.


Arrangør
Den norske filmfestivalen i Haugesund
Kraftteltet ved Edda Kino Sørhauggata 183
Haugesund

«Den nordiske broen» – Hvordan løfte nordisk innhold i den digitale tidsalderen?

Kulturminister Linda Hofstad Helleland inviterer til nordisk filmpolitisk seminar i samarbeid med Nordisk Film & TV Fond, NFI og Den norske filmfestivalen i Haugesund. Det letes etter nye forretningsmodeller som både kan sikre publikum et mangfoldig nordisk film- og serieinnhold av høy kvalitet, og som kan sørge for at midler går tilbake til nye produksjoner.
Arrangør
Den norske filmfestivalen i Haugesund
Maritim Hall, Scandic Maritim Åsbygata 3
Trondheim

Pseminar 2017

Tempo og Pstereo inviterer til seminar i samarbeid med Festivalnettverk Trøndelag. Årets tema fokuserer på kulturnæring og da i hovedsak på arrangørfeltet.
Arrangør
Tempo og Pstereo
Grenaderen Kongsgårdsgata 1E
Oslo

Evalueringer av arrangørstøtte og forprosjekt for scenekunstfeltet

Kulturrådet inviterer til lansering av evalueringer om to av Kulturrådets ordninger for scenekunstfeltet.
Arrangør
Kulturrådet
Kulturrådet Mølleparken 2