Kunnskapsverket skal gjennom et team av norske og internasjonale forskere, utviklere og næringsaktører bidra til utvikling av et helhetlig kunnskapsgrunnlag for kulturelle næringer i Norge

Det skal vi gjøre ved å:

  • Samle inn, bearbeide og analysere norsk og internasjonal erfarings- og forskningsbasert kunnskap
  • ​Identifisere forsknings- og utredningsbehov
  • Utføre egen forskning
  • Formidle relevant kunnskap til senterets ulike målgrupper som arbeider innenfor kulturelle og kreative næringer, kunstfag, virkemiddelaktører og politikkutformere
  • Legge til rette for nettverk og samarbeid
Bildetekst
bildetekst
Bildetekst

Kunnskapsverkets faglige plattform har sin basis i nyere innovasjonsforskning som fremhever at kunnskap er den viktigste ressurs og læring den viktigste prosess i moderne økonomier (s. f.eks. Lundvall 1992). Dette gjelder ikke bare innovasjoner, men økonomisk aktivitet generelt - også utvikling i og av kulturelle næringer. Å samle inn, utvikle og formidle kunnskap er dermed ikke nok. Endringer forutsetter også læring som er en sosial, interaktiv prosess. Derfor legger vi vekt på dialog og samhandling med aktører involvert i utviklingen av kulturelle næringer. Oppdragsgiver er Kulturdepartementet. 

Hvordan kan vi være en ressurs for deg?

Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer er primært en kunnskapsprodusent, både ved å produsere egen forskning, men også ved å formidle og tilgjengeliggjøre andres kunnskap om kulturelle og kreative næringer gjennom våre digitale plattformer. 

Du kan:

  • Komme med innspill til hva vi bør forske på. Har du en problemstilling du ønsker å få undersøkt nærmere, er det noe vi kan vurdere.
  • Spørre oss om å holde foredrag, delta på seminarer og debatter om kulturelle og kreative næringer
  • Komme med tips og nyheter om alt som rører seg innen vårt felt 

«Internasjonal forskning kan tyde på at kulturelle næringer nå begynner å spille en rolle. En EU-rapport fra 2014 viser hvor viktige disse næringene er målt både i sysselsetting, omsetning og verdiskaping.»

Leder av Kunnskapsverket og professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Innlandet

Atle Hauge

Atle Hauge er leder av Kunnskapsverket og professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Lillehammer. Han doktorerte på en avhandling om svensk moteindustri ved Universitet i Uppsala 2007. Atle har forsket mye på kulturnæringene, regional utvikling/regionale analyser og «Den kreative klassen. Han har tidligere arbeidet med strategier for kulturbasert næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune, og bidratt i flere forskningsbaserte utredninger som forsker i Østlandsforskning. 

atle.hauge@hil.no
970 84 886
Forsker I, Østlandsforskning og Kunnskapsverket

Birgitta Ericsson

Birgitta Ericsson er samfunnsplanlegger med lang og variert praksis fra forskning og undervisning, blant annet i reiselivsfag/internasjonal markedsføring og turisme ved Høgskolen i Lillehammer siden 1990. Hun har også arbeidet ved Høgskolene i Telemark og Sogn og Fjordane. I dag er hennes forskning primært knyttet til regionaløkonomiske analyser rettet mot fritidsboliger, kulturarrangementer (festivaler), opplevelser og grensehandel.

be@ostforsk.no
45226928
Daglig leder i Norske festivaler og Kunnskapsverket, samt forsker samme sted.

Anders Rykkja

Anders Rykkja hadde egentlig planer om å bli jurist, men gjennom styrer og stell på Hulen i Bergen, konsertarrangør, bartender, DJ, scenemester og turneleder, endte han opp med å studere business og kulturledelse i England. I Norge har han jobbet som artistmanager, arrangør av events og drevet plateselskap. Anders er i dag særlig opptatt av etablering, drift og strategisk ledelse av små og mellomstore kulturnæringsvirksomheter, prosjektledelse, og opphavsrett. Han underviser ved Høgskolen i Lillehammer innen kulturnæringsledelse.

Anders.Rykkja@hil.no
480 25 759
Forsker og utreder, Samfunnsøkonomisk analyse og Kunnskapsverket

Karin Ibenholt

Karin Ibenholt er samfunnsøkonom. Hun har særlig arbeidet med samfunnsøkonomiske problemstillinger knyttet til blant annet kultur, reiseliv, kulturminner, næringsutvikling og miljøteknologi. Hun har erfaring med nytte-kostnadsanalyser, verdsetting av miljøgoder og andre ikke-prissatte effekter, evalueringer og næringsanalyser mv. Hun har omfattende erfaring som prosjektleder, og var f.eks. prosjektleder for regjeringens kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping i nord 2012-2014. Karin begynte i Samfunnsøkonomisk analyse i 2017 etter syv år som partner i Vista Analyse. Før det arbeidet hun 10 år som konsulent i Econ Pöyry og som forsker i SSB.

karin.ibenholt@samfunnsokonomisk-analyse.no
922 93 701
Professor i samfunnsgeografi ved Universitet i Stockholm

Dominic Power

Med en doktorgrad i samfunnsgeografi har professor Dominic Power i over 20 år vært en internasjonalt ledende ekspert på kulturelle og kreative næringer med ansvar for en lang rekke nasjonale og internasjonale rapporter og utredninger. De siste årene har han spesielt jobbet med konkurranseevne innenfor kultur- og kulturbaserte næringer.  

 

dominic.power@su.se
-46764961084
Førsteamanuensis - Høgskolen i Lillehammer

Jo Sondre Moseng

Med en Ph.D fra Det humanistiske fakultet, NTNU, har Jo Sondre blant annet forsket på produksjonsstudier av film- og tv-bransjen, med særlig fokus på management og innovasjon,  kulturteori, sjangerstudier og film- og tv-historie. 

jo.sondre.moseng@hil.no
99 63 80 55
Professor, School of Economy and Business, University of Barcelona

Lluís Bonet

Dr. Lluis Bonet er leder av programmet for kulturledelse ved Universitetet i Barcelona og en av Spanias ledende forskere på kulturnæringer, kulturøkonomi, kulturpolitikk, kulturledelse, kreative byer og kulturturisme. Bonet har vært tilknyttet MIT og gjesteforeleser i over 40 land. Han er mye benyttet av så vel nasjonale som regionale myndigheter. Lluis har ledet og sittet i flere styrer og utvalg for kulturledelse, kulturpolitikk, økonomi og ledelse.

lbonet@ub.edu
+34 607 458 996
Seniorarkitekt, MNAL MArch, Snøhetta

Marianne Sætre

Marianne Sætre startet i Snøhetta i 1994 i prosjektteamet for biblioteket i Alexandria i Egypt. Dette ble starten på en lang karriere i Snøhetta, hvor hun blant annet har deltatt i prosjektarbeidet med Operahuset i Bjørvika,   Ground Zero i New York og ulike prosjekter i Egypt, Jemen og Oman. Som diplomsensor både ved NTNU og AHO gjennom flere år er hun aktiv i arkitekturundervisningen. Marianne har et stort engasjement i å forstå og lede kreative prosesser, og deltok i forskningsprosjektet Idea Work, ledet og initiert av Sintef.

marianne@snohetta.com
93 20 71 68
Kommunikasjonsrådgiver, Kunnskapsverket

Esben Hoff

Esben er vår kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør. Han har bakgrunn som redaktør av kulturmagasinet Kultmag og i Ukeavisen Ledelse. Før det arbeidet han i NRK P2 som redaktør, prosjektleder og reporter, og var i flere år medprogramleder i matprogramet Den globale gane på NRK P2. Han har drevet eget forlag og skrevet flere bøker. 

esben@medierogledelse.no
908 89 494
Forretningsutvikler/prosjektleder Skåppå

Ole Smidesang

Med bakgrunn som sivilagronom fra UMB/NLH og markedskandidat fra Norges Markedshøyskole (nå BI), har Ole vært høyt og lavt innenfor det meste som kan krype og gå av reiseliv og opplevelsesbasert turisme i Innlandet. Blant organisasjonene han har arbeidet for er Peer Gynt på Vinstra, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Statens Vegesen, Visit Lillehammer, Gudbrandsdalen Reiseliv, Innovasjon Norge, Gjensidige og Gilde.

ole@skappa.no
917 43 455
Kommunikasjon Ramsalt Lab

Daniel Andersson

Daniel har de siste 10 årene jobbet med markedsføring og kommunikasjon i ulike kapasiteter. I Kunnskapsverket jobber han oppfølgingen av den tekniske delen av nettstedet og andre plattformer vi er aktive på tett i samarbeid med Esben. Daniel drev gratisavisen GRUS mellom 2005 og 2009 i Tromsø. 

daniel@ramsalt.com
98 83 83 44
Partner/Daglig leder, Snøhetta Design

Martin Haakon Gran

Martin er partner i og leder av Snøhetta Brand Design. Han har hatt flere lederstillinger i blant annet i Scandinavian Design Group, McCann Erickson, Leo Burnett Insigh og arbeidet med internasjonale merkevarer som MasterCard, Air Canada, McDonald’s, CocaCola/BonaAqua, Carlsberg og norske Avinor, Posten, TV2 og Den Norske Bank. Martin underviser blant annet ved BI, AHO, Markedshøyskolen, og Westerdals. 

martingran@snohetta.com
483 20 732