Satsingen på kulturelle næringer gjør at kulturminister Linda Hofstad Helleland nå ønsker å satse mer på utviklingen av nordiske TV-serier med internasjonal suksess som Broen, Borgen,  Kampen om Tungtvannet og Nobel. Nylig lanserte hun med utgangspunkt i Nordisk Film & TV Fond en ny tilskuddsordning til utvikling av felles nordiske TV-serier.

En ny nordisk bro

Det var på seminaret "Den nordiske broen" under Filmfestivalen i Haugesund nylig at kulturminister Linda Hofstad Helleland lanserte idéen om et nytt nordisk filmfond som kan sikre produksjonen av store nordiske co-produksjoner i regi av Nordisk Film & TV fond. I følge Nordisk Film og TV Fond understreket Helleland behovet for å lage nye finansierings- og distribusjonsmodeller for å styrke nordiske samproduksjoner og forbedre eksporten av nordisk innhold. "Vi må tenke på å utvikle store filmer med kunstneriske ambisjoner, som har mulighet til å tiltrekke seg større publikum og utvide tilstedeværelsen av nordisk film internasjonalt," sa Helleland. Hun foreslo at den nye ordningen skal diskuteres mellom kulturministrene på den neste sesjonen i Nordisk råd i november.

Kampen
Gutta som skrev verdenshistorie - og som som ble en av Norges største TV-suksesser gjennom tidene - Kampen om tungtvannet. Foto: NRK

Det var en ide som godt mottatt av deltakerne på seminaret, som samlet store deler av den nordiske film og TV-bransjen. Initiativet blir tolket som et ønske om å utnytte det momentum som nå finnes i nordisk film og TV-produksjon, hvor et stadig større internasjonalt publikum har omfavnet en rekke serier, som sågar også har fått egne avleggere, som den kritikerroste amerikanske Killing basert på Broen og produsert av strømmetjenesten Netflix. 

Under konferansen presenterte Nordisk Film & TV fond rapporten Distribution and viewing of television series in the Nordic countries, en sammenstilling og analyse av 19 TV-serier som har fått støtte fra Nordisk Film & TV Fond i Danmark, Island, Norge, Sverige og to finske serier produsert i tidsrommet 2011 til 2016. De norske seriene i kartleggingen er Kampen om tungtvannet, Nobel, Det Tredje Øyet, Lilyhammer, Frikjent og Okkupert. De fem mest sette seriene i det Nordiske TV-universet i denne perioden var Broen sesong 3 (3.5 mill seere), Broen sesong 2 (3,2 mill seere), Kampen om tungtvannet (3M), Dicte (2.9m) og Badehotellet (2.4m).

Velfungerende bro

Av et årlig budsjett på rundt 100 millioner NOK, kan Nordisk Film & TV-fond bare i begrenset støtte slik store og kostbare produksjoner. Støtten fra både det statlige Norsk filminstitutt og Nordisk Film & TV- fond overstiger sjelden 15 prosent av totalbudsjettet. TV-serien Kampen om tungtvannet, som så langt er solgt til over 15 land, hadde et budsjett på 75 millioner kroner. Av disse kom 11,7 millioner  fra Norsk filminstitutt. Årlig gir instituttet i overkant av 30 millioner kroner til produksjon av norske TV-serier. NRK brukte i 2016 over 200 millioner kroner på å lage og kjøpe inn TV-serier. I følge Nordisk Råd mener Claus Ladegaard, visedirektør for Dansk Filminstitutt, at en slik "ny" øremerket tilskuddsordning burde være på 3 millioner euro per år, rundt 30. millioner NOK.

På møtet sa statssekretær Bård Folke Frederiksen i Kulturdepartementet at det er svært positivt at kommersielle aktører som HBO Nordic og Viaplay nå investerer tungt i nordisk innhold. Han sa også at det nordiske samarbeidet i film og TV-området er en av de mest velfungerende og at den nordiske "bro" ikke bare symboliserer den sterke samarbeid mellom landene i Norden, men også "bro" på et skip kan kontrollere det nordiske innholdet til resten av verden.

Ett av temaene var hvordan nordiske myndigheter kan få de store, globale mediegigantene som nå har fått et godt fortfeste i de nordiske land, kan være med å finansiere produksjonen av lokalt innhold.  Peter Dinges, administrerende direktør i det tyske filmfondet FFA og generalsekretær i European Film Agency (EFAD), viste hvordan Tyskland har innført skatt på visning av lokalt innhold overfor store internasjonale strømmegiganter som Google og Youtube. Amazon betaler nå denne skatten, mens flere av de andre selskapene har brakt saken inn for EU-domstolen.

Nordisk Film & TV Fond, som ble grunnlagt i 1990 og har hovedkontor i Oslo, har som mål å fremme film- og TV-produksjon av høy kvalitet i de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige ved å yte støtte til topp-finansiering av spillefilmer, tv-fiksjon/drama-serier og kreative dokumentarfilmer. Nordisk Film & TV Fond er også sekretariat for Nordisk Råds filmpris. Tilskuddet er fordelt på 1/3 fra Nordisk Ministerråd, 1/3 fra de nordiske filminstituttene og 1/3 fra de nordiske TV-stasjonene Totalt har fondet 17 Nordiske partnere.

Les rapporten Distribution and viewing of television series in the Nordic countries her