Verdens økonomiske forum, bedre kjent som World Economic Forum, har nå laget et «mapping»-system med utgangspunkt i kunst og kultur. Kulturelle og kreative næringer er med som en av fem dimensjoner.

Gammel kunnskap - dynamisk verktøy

De andre dimensjonene er «Inkluderende byer», «Artisters rettigheter», «Kunst og utdannelse» og «Kulturarv/kulturell bærekraft».   

 

Mapping Global Transformations er World Economic Forums verktøy for å utforske og forstå de komplekse kreftene som driver transformasjonsendringer i økonomier, næringer og globale utfordringer. De omtaler «Transformation Maps» som et dynamisk kunnskapsverktøy som inkorporerer ekspert- og datagenert kunnskap, slik at brukerne kan visualisere og forstå over 120 emner og sammenkoblinger og hvordan de forholder seg til hverandre. 

børge
Børge Brende - nå også opptatt av kulturelle næringer. Foto: Facebook.

Der verdens mektigste møtes

Den Geneve-baserte stiftelsen Verdens økonomiske forum er mest kjent for sitt årlige toppmøte i den sveitsiske alpebyen Davos, som samler omkring 2000 toppledere i mange av verdens største bedrifter, politiske ledere i tillegg til intellektuelle og journalister. Stiftelsen ble etablert 1971 av Klaus Schwab, som er professor i økonomi. I 2017 tiltrådte tidligere utenriksminister Børge Brende jobben som president og øverste leder. Men organisasjonen produserer altså i tillegg kunnskap i form av utredninger og rapporter.

 

I sin mapping refererer WEF til den store UNESCO rapporten fra 2015, «Cultural Times», og skriver at disse næringene nå «omsetter» for mer enn 2,25 trillioner dollar, hvor over 30 million er mennesker over hele verden har sitt virke. Kreative næringer som reklame, arkitektur, mote, publisering og programvareutvikling krever en sterk publikumsforbindelse for å forbli relevant og lønnsom - i alle deler av verden.

 

...og Richard igjen

I tillegg lener de seg på Richard Florida når de skriver om Den kreative klassen, og hvordan den ofte driver urban utvikling og innovasjon. «Regjeringer anerkjenner i økende grad betydningen av den kulturelle og kreative økonomien... Republikken Korea (Sør-Korea) har for eksempel utarbeidet en omfattende innsats for å støtte sin "kreative økonomi" i 2013, ved å fremme innovasjon i industrien og øke bruken av internett og digital teknologi...i alle land kan kreative og kulturelle næringer gi mening til både skapere og publikum. Likevel er det relativt få levedyktige modeller tilgjengelig for å opprettholde kreative økonomier. Mens den digitale transformasjonen av kreative næringer begynte for lenge siden, sliter vi fremdeles med å finne modeller som sikrer tilstrekkelige inntekter for mange av disse gruppene», skriver de. De mener det vil være avgjørende at privat sektor klarer å takle disse utfordringene i årene som kommer.

 

WEF er også opptatt av at kulturarven er truet ved at språk forsvinner, som en følge av samfunnsendringer og den teknologiske utviklingen. Både immaterielle og materielle (kunstverk og monumenter) arv inneholder mangfoldet av menneskelig erfaring, og er et rammeverk for både individ og samfunnsidentitet. De mener derfor det er viktig å beskytte og opprettholde det som har blitt overlevert til oss fra tidligere generasjoner i møte med flere trusler som klimaendringer, væpnede konflikter, uregulert landbrukspraksis og ikke bærekraftig turisme, skriver de. 

palmyra
Ruinene av Palmyra etter herjingene til IS. 

-Ikke siden andre verdenskrig har verdens kulturarv vært utsatt for en tilsvarende trussel som den vi opplever nå, skriver Forumet, og henviser til ødeleggelsene av blant annet helligdommer i Timbuktu, Mosul-museet og Palmyra i Syria. De mener også at salg av verdifulle og sjeldne kulturminner på det illegale kunstmarkedet er et bevis på at plyndring fra arkeologiske steder og museer er en viktig inntektskilde for den islamske staten.  

 

- Bevaring og beskyttelse av kulturarven må inngå i konflikt og kriseplanlegging, mens kulturarven i konfliktregioner kan spille en avgjørende rolle i revitalisering ved å gi grunnlag for gjenoppbygging, skriver forumet.

 

Les mer her: