Med vekst i antall medlemmer og samarbeidsprosjekter ser Arena Magica i Fredrikstad lyst på fremtiden. 2015 var også året da Arena Magica ble sertifisert som europeisk næringsklynge med Bronze Label.

Jo mere vi er sammen

Lokalisert i de gamle Hydrogenfabrikken, som ligger i en av de gamle bygningene til De-No-Fa Aktieselskap på Øra industriområde like utenfor Gamlebyen i Fredrikstad, er Arena Magica nå selve navnet for kulturelle og kreative næringer i Fredrikstad og Østfold.

-Vi har vokst i medlemsmassen og er nå nærmere 50 bedrifter. Dette var også året hvor satsningen på forskning og innovasjon virkelig tok av. Vi har dessuten fokusert mye på utvikling av samlokaliseringen Hydrogenfabrikken, og planen er at dette fremover skal gi overføringsverdi også til de andre byene i Østfold. I tillegg har vi gjennomført både studieturer, kompetanseaktiviteter og nettverkssamlinger, sier daglig leder i Arena Magica, Ketil Haugbro.

 

Kjetil Haugbro, primus motor i Hydrogenfabrikken.

På besøk

På sin dialogturne Norge rundt besøkte Kunnskapsverket Arena Magica og Hydrogenhallen i vår, et arrangement som samlet rundt 15 representanter fra Hydrogenfabrikken, Innovasjon Norge, Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Visit Fredrikstad og andre virksomheter.

Arena Magica skal være det fremste partnerskapet for alle aktører innenfor kulturelle/kreative næringer som ønsker å vokse gjennom strategisk samarbeid og kunnskapsbasert utvikling. Her har de samlet et bredt spekter av aktører fra Østfold innenfor musikk, scenekunst, film, digitale medier, design, arkitektur og kommunikasjon, organisert som medlemsorganisasjoner. De har nå tre satsningsområder:

  1. Innovasjons- og forskningsprosjekter
  2. Næringsutvikling og kompetanseheving
  3. Nettverksbygging

For tiden har de 9 ulike samarbeidsprosjekter på gang. Disse er:

Publikumsutvikling

Tt treårig forskningsprosjekt for underholdnings- og scenekunstaktører med 4 mill i finansiering fra Oslofjordfondet. Prosjekteier Østfold kulturutvikling. Forskningspartner Agderforskning.

Innovativ samlokalisering

Samlokaliseringen Hydrogenfabrikken ekspanderer nå med et nytt fabrikkbygg som vil romme 75 nye arbeidsplasser. Arena Magica innleder nå et forprosjekt for å utrede hvordan man kan hente ut større effekt og gå fra samlokalisering til samarbeidsplass! Støttes av Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune, Kulturrådet og Fredrikstad Innovasjonspark.

Sommerscenen 2015

En årlig markedskampanje som i år dekket 15 ulike produksjoner, fra Allsang og Opera i Halden, Sommerdrøm på Hvaler, Kaptein Rødskjegg i Moss og til det flotte Soot spelet i Ørje sluser.

Den digitale reisen

Blue Point og Visit Fredrikstad og Hvaler med wi-fi baserte kommunikasjonsløsninger for turister i Gamlebyen, med støtte fra VRI Østfold.

Kommunikasjonshuset

4 bedrifter innleder samarbeid om markeds og kommunikasjonsløsninger, med støtte fra Kulturrådet.

Ludvig & Will

Teatersamarbeid mellom Kulturværste i Fredrikstad, England, Danmark. Har fått forstudiemidler til Kreative Europa søknad fra Østfold fylkeskommune.

Alexanders Ark 2.0

Fra teater til flerplattformsproduksjon og digitale flater. Et forskningsprosjekt