De norske spillselskapene Ravn Studio, Snowcastle Games og Agens mottar til sammen 3,6 millioner kroner i utviklingsstøtte til dataspill fra Kreativt Europa MEDIA. Totalt er det tildelt 3, 7 millioner euro (35 millioner kroner) i støtte til 30 europeiske spillselskaper. Siden 2014 har tilsammen åtte norske spillselskaper mottatt støtte fra EU.

Mye penger på spill

I følge Norsk Filminstitutt, som administrerer ordningen i Norge, mottok Kreativt Europa MEDIA totalt 132 søknader fra 24 land til årets utlysning. Med 10 % av tildelingen og en suksessrate på 60 % for norske søkere er dette svært gode resultater for Norge. 

 

De tre som har mottatt støtte er:  

Studio Prosjekt Støtte i euro
Ravn studio Trolle og den magiske fela  150.000
Snowcastle Games Earthlock 2 150.000
Agens De tre små grisene 85.000

                      

Kreativt Europa er EUs program for å støtte de kreative sektorene i Europa, opprettet i 2014 med et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. I 2017 mottok den norske bransjen nærmere 29 millioner kroner i tilskudd fra EU. Norge deltar i Kreativt Europa gjennom EØS-avtalen.

 

MEDIA-delen av Kreativt Europa gir tilskudd til den audiovisuelle bransjen, som utvikling og distribusjon av europeiske filmer, utvikling av dataspill, produksjon av TV-prosjekter, festivaler, kompetansehevende tiltak og nettverksbygging.

 

Bra tilslag

I følge Kreativt Europa MEDIA Norge har Norge en ganske god suksessrate på sine søknader. 

Følgende oversikt viser tildelingene:

 

År

Antall norske søkere

Antall tilskudd

Suksessrate prosent

2018  

5

3

60% 

2017

6

1

17%

2016 

4

4

100%

2015

9

1

11%

2014

5

2

40%

Kilde: Kreativt Europa MEDIA Norge

 

Norsk spillbransje omsatte i 2014 for om lag 330 millioner kroner, hvorav cirka 90 prosent er inntekter fra det internasjonale markedet. I 2014 var det 136 norske spillselskap som kunne melde inn en omsetning fra noen hundre tusen til nærmere 100 millioner. Bransjen i Norge vokser og potensialet for eksport av norske spill er større enn det som tas ut i dag.

 

Spill ut i verden

I februar 2016 lanserte daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland med brask og bram pilotprogrammet "Spill ut i verden". - Dataspill er en bransje i vekst og en viktig fremtidsnæring. Her vil noen av fremtidens viktigste kulturuttrykk bli skapt. Potensialet for norske dataspill er mye større enn det som tas ut i dag, sa kulturministeren.

 

Kulturdepartementet bevilget 10 millioner kroner til nysatsingen som ble lagt til Innovasjon Norge og Norsk filminstitutt. Formålet med satsingen var blant annet å støtte spillbedrifter som ville inn på det internasjonale markedet, tilføre bedriften både kompetanse og kapital og bidra til å utvikle et internasjonalt økosystem for norsk spillbransje.

 

Satsingen ble avviklet etter ett år.

 

...men svenskene får det til

Men der Norge fortsatt henger et stykke etter har særlig det svenske spillmiljøet oppnådd betydelig suksess de siste årene. I følge nettavisen Di Digital er verdien av svenske spillselskaper nå verdt i overkant av 60 milliarder svenske kroner. Det skjer samtidig som den danske mediegiganten Egmont, som blant annet er tungt inne i TV2 og norske kinoer, nå satser for fullt på spillutvikling.

 

I følge det svenske nettstedet har mange mindre spillselskaper en turnover og fortjenestemargin på over 60 prosent. I 2016 ble det etablert 40 nye spillselskap, mange flere enn i nabolandet Finland, som blant annet har skapt megasuksessen Angry Birds

Angry
Angry Birds er utviklet av finske Rovio. Foto: Rovio.com.

I følge bransjenettstedet gamesindustry.biz økte salget fra svenske dataspillselskap med 39 prosent i 2015, til 12,3 milliarder kroner. Totalt arbeider det nå tett oppunder 4.000 i den svenske spillbransjen, hvorav 82 prosent er menn. Ifølge Deloitte er omsetningen i det globale spillmarkedet nå på i overkant av 95 milliarder dollar.

 

Den svenske spillsuksessen er en del av de nyskapende, digitale kulturinnovasjonene som blitt født i Stockholm i løpet av de senere årene, eksemplifisert gjennom den mest kjente merkevaren, musikkstrømmetjenesten Spotify. Selskapet ble ved notering på New York-børsen i vår verdsatt til 209 milliarder kroner. Grunnlegger Daniele Ek har en personlig formue på 57 milliarder kroner. 

daniel
Spotifygrunnlegger Daniel Ek har aksjer i eget selskap verdt nærmere 60. milliarder kroner. 

Og nå har også Egmont, Danmarks største medieselskap med 6600 ansatte, rullet ut sin satsing på spill gjennom Nordisk Film Games. Egmont eier fra før Nordisk Film, som utvikler, produserer og markedsfører filmer og TV-serier i hele Norden, samt er den ledende kinokjeden i Danmark og Norge. I løpet av de neste to årene vil Nordisk Film Games investere i en rekke nordiske dataspillselskaper.

 

Permanent endring – de små leder an

I rapporten Redefining the value chain of the video games industry av Manel González-Piñero skrevet for Kunnskapsverket, gis en inngående analyse av spillindustrien både i et globalt og lokalt perspektiv, det siste gjennom en casestudie av Norge og Hamar Game Collective.

 

I rapporten kommer det blant annet frem at ett av særtrekkene i spillnæringen er at mye av innovasjonen oppstår i små og uavhengige miljøer. I Norge oppgir 78 % at de ikke har andre eiere i selskapet sitt.

 

Les rapporten her

 

I en kronikk publisert på Kunnskapsverkets hjemmeside skriver Manel at «den viktigste endringen spillindustrien opplever er den permanente innovasjonen, beslutningen om å utnytte Internett som spillplattform og omdefineringen av utvikler-forbruker forholdet. De siste trendene og utfordringene viser oss en sektor i konstant endring og utvikling, som er blitt svært opptatt av å kjenne sluttbrukeren bedre og innlemme ham/henne i utviklingsprosessen».

 

Les kronikken her