NFI delt ut produksjonstilskudd på totalt 4,3 millioner kroner til ni kortfilmer. Totalt var det 51 søknader som ble behandlet. 

Det var mange gode prosjekter fra hele landet, og jeg skulle gjerne sett at det var økonomisk rom for å gi støtte til flere enn ni, sier Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen, ny kortfilmkonsulent i NFI.

Les mer om kortfilmene på NFI.no