Nordisk ministerråd vil ha mer felles Nordisk turistsatsing: Mer samarbeid og økt satsing på digitalisering og innovasjon er noen av tiltakene som skal styrke Nordens konkurranse om turistene. Nordisk ministerråd har nå plukket ut fire satsingsområder.

Made by Norden

De fire områdene er:

  • Konkurransedyktige Norden
  • Innovative og smarte Norden
  • Bærekraftige Norden
  • Attraktive Norden

Det var de nordiske næringsministrene som godkjente Plan for Nordic tourism co-operation 2019-2023 på sitt årlige møte i Reykjavík 27. juni. Planen gjelder for årene 2019–2023.

Planen er nært knyttet til det nordiske samarbeidsprogram for og innovasjonspolitikk som går fra 2018-2021. Ifølge Nordisk ministerråd skal planen blant annet styrke det nordiske samarbeidet, og ikke minst sikre en bærekraftig vekst, som er på linje med FNs bærekraftmål. Samtidig bygger den på de enkelte lands nasjonale strategier.

– Norden utvikler seg nå raskt som en stadig mer attraktiv turistdestinasjon. Landene våre har mange felles utfordringer, og det betyr at vi har stor nytte av et mer systematisk nordisk samarbeid om turisme, sier Islands nærings- og turismeminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, som er leder for de nordiske næringsministrene i 2019 i en pressemelding. 

Pordis
Islands nærings- og turismeminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.

Bakgrunnen for den nye planen er at turismenæringen vokser sterkt i Norden, med stadig større betydning for de nordiske landenes økonomi og sysselsetting. Det innebærer også en del utfordringer, ikke minst for miljøet. Det har fått de nordiske næringsministrene til å opprioritere turismesamarbeidet.

Det digitale viser vei

I planen foreslås økte satsinger på digitalisering og utvikling av såkalte smarte destinasjoner via nye innovasjoner, samt en effektivisering av samarbeidet om statistikk og analyser.

Ministerrådet mener at en samordnet «nordisk» markedsføring mot fjerne markeder kan ha et stort potensiale. Kina, og en rekke andre land, oppfatter og ser Norden i stadig sterkere grad som en region, en tendens som har forsterket seg parallelt med at begreper som Nordic noir (om film), New Nordic Cuisine (mm mat), Nordic design (om design), Nordic crime (om kriminallitteratur) osv., har fått et stadig sterkere forfeste.

Planen er overordnet og går ikke inn på de enkeltes lang egne prioriteringer. Dermed sier den heller ikke noe om hvilke konkrete områder de mener Norden bør satse på, men Nordisk ministerråd har ved flere anledninger fremhevet verdien av og behovet for det nordiske kultursamarbeidet ut mot resten av verden.

Nylig la den norske regjeringen frem sin Strategi for kultur og reiseliv - Noreg som attraktiv kulturdestinasjon, samtidig med sluttrapporten til Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv, Powered by Culture.

Begge rapportene vektlegger satsingen på kulturturisme, inklusive en profilert satsing på mat. Nettopp satsingen på mat, gjennom Ny Nordisk Mat, har vært en suksess siden Nordisk Råd var med å løfte det frem for snart 15 år siden. I dag er det en global merkevaresuksess, som også kaster av seg økonomisk. Dette har blant annet resultert i en matboom på flere nivåer i Norden.

nordic

Det er åpenbart at Nordisk ministerråd ønsker å utnytte det momentum som «Det nordiske» nå representerer. Derfor satser Nordisk Ministerråd videre med felles nordisk kulturfremstøt i utlandet, etter suksesshistoriene med Nordic Cool i Washington D.C. i 2013 og Nordic Matters i London i 2017.

I «hovedambisjonen» til Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv heter det at «I 2030 er kulturturisme en betydelig helårsnæring som har bidratt til omstillingen av Norge. Norge klarer å ta riktige strategiske grep, og sikrer derfor en bærekraftig andel av den globale veksten som er stipulert til 66% innen 2030. Dette fører til økning i antall arbeidsplasser over hele landet. Dessuten utvikler kulturturisme seg til en betydelig eksportnæring gjennom selskapsetableringer innen travel- og art tech. Norge er Powered by Culture».

Last ned og les Plan for Nordic tourism co-operation 2019-2023 her