TONO har avregnet sin største kvartalsavregning noen gang på 170,3 millioner. Av dette skal 108,3 millioner fordeles på TONOs 31 000 norske medlemmer samt mer enn 2,5 millioner opphavere fra andre land.
Fakta
Om TONO:

TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag. De het opprinnelig"Norsk Komponistforenings Internasjonale Musikkbyrå - TONO". TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 31 000 TONO-medlemmer, samt mer enn 2,5 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer info: www.tono.no

Opphavet betaler seg

Det melder TONO i en pressemelding.

TONO skriver at avregningen i tredje kvartal normalt den største da sommerens konsertsesong blir tatt med. Årets avregning er likevel større enn normalt, 40 millioner kroner mer enn høstavregningen i 2016, da TONO kunngjorde den forrige rekordstore avregningen. 

konsert

For områdene i listen nedenfor avregnes totalt kr 159,6 millioner kroner. Av dette går kr 97,6 millioner til medlemmer av TONO og kr 58,7 millioner til rettighetshavere i utlandet, mens kr 3,3 millioner kroner er reservert for uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter.

Avregningen inkluderer også 10,7 millioner til TONOs medlemmer fra nordisk avregning på online-området. Denne avregningen inkluderer følgende områder:

  • Spotify for 1. kvartal 2018
  • YouTube for 1. kvartal 2018
  • Apple Music for 3. kvartal 2015 – 3. kvartal 2017
  • Tidal for september 2017 – mai 2018
  • Beat.no for 3. kvartal 2017 – 1. kvartal 2018

TONO skriver at deres utenlandsinntekter fortsetter å stige, hvor de største markedene for TONOs medlemmer er følgende land:

  • Sverige: kr 4,9 millioner
  • Tyskland: kr 4 millioner
  • Frankrike: kr 3 millioner
  • Finland: kr 2,1 millioner
  • Danmark: kr 1,8 millioner

Les mer her