Kunnskapsverket utgir bok: Antologien Theatre management: models and strategies for cultural venus er en banebrytende samling bredt anlagte artikler med et komparativt perspektiv på europeisk og Latin-Amerikansk teaterledelse

Det teatrale perspektiv

På godt over 250 sider er dette den første internasjonale antologien om et slikt tema koordinert og redigert av professor Lluis Bonet, Universitetet i Barcelona/Kunnskapsverket og Héctor Schargorodsky, professor og leder av Institutt for kulturelle og kreative studier ved Universitetet i Buenos Aires, Argentina. Del 1 handler om Utøvende kunstnere og ledelsesmodeller, som tar for seg alt fra HMS, HR, til budsjettering og økonomianalyse, mens Del 2 handler om Ressursledelse.

bilde
Ill. fra boka. Skjermdump. 

Professor Bonet, som har vært tilknyttet Kunnskapsverket siden oppstarten i 2014, arbeider nå sammen med Anders Rykkja på en kartlegging av det nordiske crowdfunding-markedet. Han er til daglig leder av programmet for kulturledelse ved Universitetet i Barcelona og en av Spanias ledende forskere på kulturnæringer, kulturøkonomi, kulturpolitikk, kulturledelse, kreative byer og kulturturisme. Bonet har vært tilknyttet MIT og gjesteforeleser i over 40 land. Han er mye benyttet av så vel nasjonale som regionale myndigheter. Professor Bonet  har ledet og sittet i flere styrer og utvalg for kulturledelse, kulturpolitikk, økonomi og ledelse.

 

bilde

 

«I dagens globale verden, til tross for akademisk innebygd metodologisk nasjonalisme, er det flere og flere anstrengelser for å revurdere teatrets praksis som internasjonal - åpen for ulike opplevelser fra verdens periferi og halvperiferier... Disse anstrengelsene er forskjellige fra forsøkene på å gjøre Europas universiteter "globale", hvor de konkurrerer

med amerikanske og britiske læreinstitusjoner som er utviklet innenfor rammen av det neoliberale universitet», skriver Dr. Milena Dragićević Šešić, professor i kulturledelse og medieteori ved dramatisk institutt ved det kunstfaglige fakultet, Universitetet i Beograd og leder av UNESCO’s avdeling for kulturpolitikk og ledelse i forordet av boka. 

bilde
Figur fra boka. Skjermdump. 

Ideen med å skrive boken kom i forbindelse med en rekke seminarer og prosjekter gjennomført på master og doktorgradsnivå i kulturadministrasjon av universitetene i Barcelona og Buenos Aires. Det ble etterhvert klart at det var en rekke kunnskapshull som kunne være med å belyse og analysere det komparative perspektivet innenfo leaterledelse i henholdsvis Europa og Latin-Amerika.

 

Last ned boka her