Sveriges svar på Innovasjon Norge, Tillväxtverket, skal nå kartlegge de kulturelle næringene i Sverige. I den forbindelse ønsker de blant annet å se nærmere på metodikken "Dynamic Mapping" som Kunnskapsverket nå skal bruke i Norge.

Tallenes tale

I en mail til Kunnskapsverket skriver Daniel Thuresson, som arbeider hos Tillväxtverket i Stockholm med kulturelle og kreative næringer, at de nå har fått et såkalt regjeringsoppdrag om kartlegging av kulturelle og kreative næringer i Sverige. En av metodene de ønsker å se nærmere på er "Dynamic Mapping", utviklet av NESTA i London. NESTA har gjort slike undersøkelser i en årrekke. Målet er å finne ut hvordan de kulturelle næringene virker sammen med resten av kunnskapsøkonomien. For å få til det må man kartlegge hvordan kompetansen flyter mellom ulike næringer, som gjøres gjennom bruk av såkalte NACE-koder, en forkortelse for det franske ordret Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (Statistisk klassifisering av økonomisk aktivitet i EU). Denne kodingen gir en oversikt over hvor de som kan kategoriseres som kreative arbeider. Metoden har gitt god innsikt utover en ren kartlegging av de kreative næringene, som Østlandsforskning gjorde for første gang i Norge i 2004. Siden er det kommet flere tilsvarende kartlegginger, sist gjennomført av BI og Menom med rapporten Kreativ næring i Norge 2008 – 2014 (BI 2015).

NESTA (National Endowment for Science Technology and the Arts) er en blanding av Kulturrådet og Innovasjon Norge. Selv om de er langt større enn Kunnskapsverket og har et mye bredere mandat, er de det nærmeste Kunnskapsverket kommer en britisk søsterorganisasjon. Vi gjør derfor den norske kartleggingen i tett samarbeid med dem.

Les NESTAs egen rapport her

Les mer om Kunnskapsverket egen kartlegging her:

I bestillingen fra den svenske regjeringen heter det at denne statistikken over de kulturelle og kreative næringer vil bli utviklet for å vise deres bidrag til svensk eksport og vekst.

-Med en bedre statistikk kan vi gjøre trendanalyser. Det vil være et nyttig verktøy for strategiske valg og orienteringer fra både et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv, sier avdelingssjef Helena Nyberg Brehnfors i Tillväxtverket i en pressemelding fra byrået.

Danile
Grunnleggeren av streamingselskapet Spotify, Daniel Eek, er ett av de fremste eksemplene på suksessrike svenske selskaper gjennom koblingen teknologi og kultur.

Oppgaven er inndelt i tre:

1. Å etablere en målbar definisjon av de kulturelle og kreative næringer.

2. Å utvikle beregninger og modeller som gjør at regioner og sektorer kan gjøre internasjonale sammenligninger på forhold som eksport og import, sysselsetting, omsetning, osv, og beregne kulturelle og kreative næringer bidrag til BNP.

3. Spre informasjon om bakgrunnen for statistikken som kan bidra til kunnskap om de kulturelle og kreative næringenes betydning for regional vekst og eksport

I bestillingen fra regjeringen kan det virke som om Sverige gjør en slik kartlegging for første gang, men det stemmer ikke helt. I en rapport fra det uavhengige konsulent- og forskningsfirmaet Volante som kom i vår, var konklusjonen at de kulturelle og kreative næringene vokser sterkt i Sverige.

Veksten i fjor skyldes i hovedsak en økning i digitalt drevet forretningsmodeller, samt en økning i mote, design og musikk. Også spillefilmselskapene og reklame øker. De nye tallene ble fremlagt på en stor nasjonal konferanse om kulturelle og kreative næringer i regi av Tillväxtverket i mai i år.  

De kulturelle og kreative næringer blir i Sverige definert som enkeltpersoner og bedrifter som har kreativitet i fokus, for eksempel filmskapere, forfattere, kunstnere og musikere. Innenfor sektoren er det også bedrifter som produserer, distribuerer, selger og støtte.

En av fem innenfor kulturnæringer 

For over ett år siden gjorde Volante en tilsvarende øvelse overfor den kulturelle og kreative sektor i Stockholmsregionen. I rapporten kom det blant annet frem at:

  • Den kulturelle og kreative sektoren i Stockholm har en omsetning på 260 milliarder kroner
  • Bidrag på 6 prosent til bruttoregionalprodukte
  • Nærmere 40 prosent av alle selskaper innenfor regionen befinner seg i kulturelle og kreative næringer

Det er særlig innenfor nyskapende, digitale kulturelle tjenester som Spotify og ikke minst spillutvikling at Stockholm har vokst veldig i løpet av de siste årene. Ifølge Startup Hubs Europa er det omtrent 8000 nystartede digitale firmaer i Stockholm, med nesten 52 000 ansatte.