Hermetikken-bedriften Arctic Culture Lab ble nylig tildelt 60 000 kroner fra Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge. Bedriften, som ledes av Flavia Devonas Hoffmann i Kjøllefjord, skal bruke pengene til nettverks -og arenabygging mellom danse -og filmindustrien i Finnmark.

Under vårens tildeling ble det totalt delt ut 6,6 millioner kroner til prosjekter innen film, scenekunst og andre tverrfaglige prosjekter. Utenom Hermetikken-medlemmene har blant annet flere av medlemmene i Surstoff-nettverket fått tildelinger. Dette sier Mette T. Westlie, daglig leder i Hermetikken Kulturnæringshage om Kulturnæringsstiftelsen: 

Vi har god kontakt og kjennskap til kulturnæringene i Finnmark og vet at stiftelsen har betydd svært mye for Hermetikken-medlemmene, Surstoff-nettverket og andre kreative aktører. Det har stimulert næringa til å våge å satse på kultur og gitt dem tro på at det de gjør er viktig for landsdelen.

Etter fem års drift er Kulturnæringsstifelsen nå inne med nærmere 79 millioner kroner i til sammen 540 prosjekter. Stiftelsen skal bidra til utvikling av kulturnæringer i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard og har med dette skapt vekst og optimisme i kultursektoren. Det overordnede målet er å bidra til å skape flere arbeidsplasser. 

Under årets tildeling var det blant annet viktig for Kulturnæringsstiftelsen å gi midler til å aktører som tør å satse på co-produksjoner med større norske og internasjonale filmselskaper. Dette er viktig ettersom det kan bidra til å styrke filmbransjen i nord. Også scenekunstnerne er viktig da de innehar kompetanse på imagebygging og historiefortelling som kan være nyttig også for annet næringsliv. 

Ved tildeling av midler skal det legges vekt på:

  • Etablering av arbeidsplasser
  • Mangfold i kulturnæring 
  • Utvikling av bærekraftige kulturer
  • Utvikling av kulturnæring i hele markedsområdet for Sparebank 1 Nord-Norge 

Se den fullstendige listen over tildelinger fra våren 2017 her.