Det er nå klart at flertallet i Finanskomiteen på Stortinget er positive til et enklere, norsk regelverk for folkefinansiering. – Flertallet i komiteen er positive til å forenkle regelverket for folkefinansiering og Regjeringen har i Jeløya-erklæringen signalisert at de vil gjøre det enklere å ta i bruk folkefinansiering, sier saksordfører og stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) til Dagens Perspektiv.

Rørende enige

Det var i forbindelse med behandlingen av representantforslaget fra kulturminister Trine Skei Grande (V) og stortingsrepresentant Terje Breivik (V) fra i fjor høst at komiteen etter høring 5. februar i år nå har falt ned på dette standpunktet. I forslaget henstiller de Stortinget til å be regjeringen om å se på et nytt og enklere regelverk for folkefinansiering. 

ja
Mer til flere. 

Dermed innstilte Finanskomiteen på det som også var ønsket til Kunnskapsverket. I en kronikk i Dagsavisen samme dag skrev leder av Kunnskapsverket og professor ved Senter for innovasjon i tjenesteyting, Høgskolen i Innlandet, Atle Hauge, og Anders Rykkja, Stipendiat ved Høgskolen i Innlandet og forsker tilknyttet Kunnskapsverket, «at det nå er behov for betydelige lettelser i blant annet konsesjonsreglene for at dette skal bli en mer aktuell finansieringsform også i Norge».

Det fremkommer også i et fersk notat skrevet av Bing Hodneland advokatfirma DA for Kunnskapsverket.

«Om Norge ønsker mer innovasjon fra og verdiskaping i de fremvoksende kulturelle og kreative næringene, mener vi, som det har vært gjort i Finland og som EU nå ser på, at Norge nå må utarbeide et enklere og mer oversiktlig finansregulatorisk regelverk for egenkapitalisert og lånebasert crowdfunding», skriver de to i kronikken.

Les kronikken i Dagsavisen her

Les notatet fra Bing Hodneland advokatfirma DA her

Anders Rykkja arbeider nå sammen med professor Luis Bonnet ved Universitetet i Barcelona på en kartlegging av det Nordiske crowdfundingmarkedet. Anders Rykkja har også sittet som medlem av den europeisk arbeidsgruppen Crowdfunding4Culture, en del av pilotprosjektet “Crowdfunding for the cultural and creative sectors: kick-starting the cultural economy”, bestilt og finansiert av EU-kommisjonen.

Folkefinansiering har på verdensbasis økt med 167% fra 2013 til 2014 og omsatte i 2014 for 14,6 milliarder euro. For 2015 var det forventet en ny dobling opp mot 31 milliarder euro.

anders
Anders Rykkja i Kunnskapsverket forsker blant annet på crowdfunding, eller folkefinansiering.  

Les mer om crowdfunding og forskingsprosjektet til Anders her

Bedre kapitaltilgang

Målet er at det skal bli enklere for små bedrifter og entreprenører å skaffe kapital til små og store prosjekter og oppstartsbedrifter.

– Vi er glade for at komiteen vil gjøre det enklere for små og store samfunnsbyggere å realisere drømmene sine. Både de som starter en liten nettbutikk på hobbybasis til de som tenker stort og bringer frem nye produkter og tjenester som sikrer arbeidsplasser og velferd i fremtiden, sier Jan Olav Ryfetten, strategisk leder i folkefinansieringsportalen Bidra.no til Dagens Perspektiv.

Han sier videre at det er stadig flere som innser at Gerhardsen-epoken er slutt, hvor Staten ikke lenger kan være alt for alle fra vugge til grav. Og der staten glipper, må andre trå til.  

Les saken i Dagens Perspektiv her

Les innstillingen fra Finanskomiteen på Stortinget her

Da nåværende kulturminister Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Terje Breivik la grem sitt forslag sa de at dagens lover «er kompliserte lover som det nesten er umulig for en kulturutøver å sette seg inni». Dette er altså nå et syn som Ap, Sp og SV støtter. De mener derfor at regjeringen bør påskynde arbeidet med et enklere, anvendbart regelverk, hvor man også ivaretar hensynene til åpenhet om og innsyn i denne type finansieringsmekanismer og nødvendig investorbeskyttelse.

Parallelt arbeider EU nå med et tilsvarende regelverk, men Finanskomiteen har altså ikke ønsket å vente til et nytt EU-regelverk er på plass.