Stockholm slår København og Oslo, som er nummer to og tre i en ny regional rangering fra Nordisk Ministerråd. Det går fremover på Island og Færøyene, mens det er noe tilbake i Norge og generelt. Dårligst stilt er Finland. Danmark er uendret i forhold til den siste rangeringen fra 2015.

Det fremkommer i rapporten State of the Nordic region 2018 som Nordisk Ministerråd nylig presenterte. Her har forskerne i Nordregio lokalisert 74 nordiske regioner og gjort en rangering i forhold til felles statistiske parametere. Disse er:

Demografi

Befolkningstetthet

 

Netto migrasjonsrate

 

Demografisk avhengighetsgrad

 

Kvinneandel

Arbeidsmarked

Sysselsetting

 

Andel av aldersgruppen 25-64 med høy utdanning grad

 

Ungdomsarbeidsledighet

Økonomi

GRP/Capita

 

Samlede FoU-investeringer

Den regionale potensielle indeksen (RPI) sammenligner de 74 regionene og har kvantifisert variasjonene, samtidig som man har vurdere potensialet i hver region med utgangspunkt i demografi, arbeidsmarked og økonomi.

Resultatene fra den regionale potensielle indeksen 2018 viser at urbane regioner fortsetter å okkupere topprankene. Det er imidlertid en stor bevegelse lenger ned på listen. De områdene som har blitt bedre i rang er hovedsakelig lokalisert i Island, Sverige og Færøyene mens de som har redusert I rang finner man hovedsakelig i Norge og Finland, med Danmark okkuperer noe av en status quo posisjon.

Stockholm kommer på topp i alle kategoriene. Västra Götaland og Gøteborg-området er også sterke. Samtidig har Sverige i dag den høyeste sysselsettingsgraden i hele EU. Sverige skiller seg også ut på en rekke andre områder. Ikke bare står Sverige for den største innvandringen i Norden, landet er også langt den mest populære for utenlandske investeringer. I perioden 2003-2016 fikk Sverige 3 prosent av totalt  7 prosent av direkte utenlandske investeringer, selv om de nordiske landene bare representerer 4 prosent av befolkningen. Samtidig har det vært en kraftig økning i utenlandsk fødte generelt. Sverige har nå en større andel utenlandsk født enn innvandrer til USA. Tallet økte fra 9,2 prosent i 1990 til 16,8 prosent i dag. Alle de nordiske landene har betydelige utfordringer med å integrere innvandrere i arbeidsmarkedet. 

kart
Illustrasjonen viser befolkningstettheten i Norden Kilde: Nordregio/Nordisk Ministerråd 

At Stockholm kommer på topp er ikke overraskende. Den siste EU-kåringen The European Digital City Index, som måler det digitale klimaet for nyetableringer, havnet Stockholm helt i toppen sammen med de andre nordiske hovedstedene København og Helsinki (Norge står på utsiden som ikke-medlem i EU). I rangeringen kom London på topp, deretter Amsterdam og så de nordiske hovedstedene med henholdsvis Stockholm som nummer tre, Helsinki nummer fire og København som nummer fem.

Det er særlig innenfor nyskapende, digitale kulturelle tjenester som Spotify og ikke minst spillutvikling at Stockholm har vokst kraftig i løpet av de siste årene med flere store nyetableringer. Ifølge Startup Hubs Europa er det nå omtrent 8000 nystartede digitale firmaer i Stockholm, med nesten 52 000 ansatte. Mange superstjerner i den kulturelle og skapende sektor opererer i Stockholmsregionen, som for eksempel Spotify-grunnlegger Daniel Ek, Minecraft-grunnlegger Markus 'Notch "Persson og musikkprodusent og låtskriver Max Martin.

Digitalisering avgjørende

Både økonomi og arbeidsmarked i Norden er bedre enn EU-gjennomsnittet. Dette støttes av to trender: Norden er ett av de mest digitaliserte områdene i EU, og Norden fortsetter å være sterkere enn de omkringliggende områdene i innovasjon. Rapporten peker også på det store potensialet i bioøkonomi, dvs. bærekraftig vekst basert på naturressurser. Samtidig er økningen i antall eldre en stor utfordring for hele regionen.

Både økonomi og arbeidsmarked i Norden er bedre enn EU-gjennomsnittet. Dette støttes av to trender: Norden er ett av de mest digitaliserte områdene i EU, og Norden fortsetter å være sterkere enn de omkringliggende områdene i innovasjon. Rapporten peker også på det store potensialet i bioøkonomi, dvs. bærekraftig vekst basert på naturressurser. Samtidig er økningen i antall eldre en stor utfordring for hele regionen.

Les rapporten fra Nordisk Råd her.