Den kulturelle og kreative sektor i Stockholmsregionen er sterk sammenlignet med Sverige og Europa. Det viser en ny studie fra kulturanalysebyrået Volante.
Fakta
Hvorfor gjør Stockholm det så bra?
 • En rekke suksesshistorier
 • Kunnskapsrik og høyt utdannet befolkning, inkludert meget gode engelskkunnskaper
 • Bra oppbacking og forståelse fra offentlige myndigheter
 • Optimistisk syn på entreprenørskap 

Spilleffeffeker og annen moro

Det er kulturavdelingen i Stockholm by/kommune som har bestilt kartleggingen fra Volante i forbindelse med at byen og regionen for tiden arbeider med å utvikle en ny kulturstrategi for Stockholm. Andre funn er:

 • Den kulturelle og kreative sektoren i Stockholm har en omsetning på 260 milliarder kroner
 • Bidrag på 6 prosent til bruttoregionalproduktet
 • Nærmere 40 prosent av alle selskaper innenfor regionen befinner seg i kulturelle og kreative næringer
 • Dette innebærer hvert femte selskap
Stockholm
Stockholm er en attraktiv by for de som satser på kulturelle og kreative næringer.

- Det er ikke overraskende tall. Mange superstjerner i den kulturelle og skapende sektor opererer i Stockholmsregionen, som for eksempel Spotify-grunnlegger Daniel Ek, Minecraft-grunnlegger  Markus 'Notch "Persson og musikkprodusent og låtskriver Max Martin. Men ingen er en suksess fra begynnelsen, og flere har også flyttet, så dette er en utfordring for en region som vokser. Det må være rom for uetablerte virksomheter her dersom Stockholms ønsker å fortsette med å være en ledende og attraktiv region for aktører innenfor disse næringene, sier Tobias Nielsen, kulturøkonom og administrerende direktør i Volante i en pressemelding.

Det er særlig innenfor nyskapende, digitale kulturelle tjenester som Spotify og ikke minst spillutvikling at Stockholm har vokst veldig i løpet av de siste årene. Ifølge Startup Hubs Europa er det omtrent 8000 nystartede digitale firmaer i Stockholm, med nesten 52 000 ansatte. I de foregående tiårene har Stockholms nye firmaer innenfor den digitale økonomien klart å skaffe tilveie 1,8 mrd Euro i investeringer.

  I en rangering gjennomført av The European Digital City Index (EDCI) like før jul kom de nordiske hovedstedene Stockholm, København og Helsinki helt på topp, etter London og Amsterdam.

  Verdifull innsikt

  Kartleggingen er en del av grunnlaget for det arbeidet Stockholm nå gjør for å utvikle en ny kulturstrategi for byen og regionen. De overordnede målene i planen er en tilgjengelig region med godt bomiljø, høy toleranse og inkludering.

  - Det er første gang at den geografiske fordelingen har blitt studert i et slikt detaljnivå. Undersøkelsen gir oss en verdifull oversikt over hvordan det ser ut i regionens ulike deler, og vil være et godt grunnlag for å gjøre relevante prioriteringer når vi utvikler en ny kultur strategi, sier kultur administrasjonssjef Eva Bergqvist i Stockholms kulturadministrasjon.

  Les hele rapporten Stockholms kreativa ekonomi – Kulturella och kreativa sektorn i Stockholms län, her