Første tildelingsrunde fra Kreativt Norge viser stor digital appetitt og en sterk tro på nye teknologiske forretningsmodeller.

Første utdelingsrunde for Norsk Kulturråd

I den første utlysningen kom det inn 237 søknader. 62 av dem fikk tilsagn, 30 innen næringsutviklings ordningen og 32 på den regionale bransjeutviklingsordningen. Et bredt spekter av sjangre, blant andre samtidskunst, dokumentar- og kunstfilm, fotokunst, kunstbøker, musikk og musikkteater. Det er søkt om prosjekter fra hele landet, hvor alle de seks store byene har fått tildelinger. I tillegg er det støttet regionale kulturnæringssprosjekter i Alta og Hammerfest, Ålesund, Halden, Steinkjer, Bodø og Mo i Rana, Lillehammer, Porsgrunn, Drammen og Fjaler. Alle kunstuttrykk er representert blant de som har fått tilslag.

Les pressemeldingen og se listen over tildelinger her

– Hovedinntrykket etter den første utlysningen er gjennomgående positiv, med mange solide og gjennomtenkte prosjekter som treffer godt på ordningens intensjon, sier direktør Kristin Danielsen i en pressemelding.

I året statsbudsjett ble det tilsammen bevilget 17,5 mill. kroner til de to støtteordningene innen kulturell og kreativ næring, næringsutvilingsordningen og den regionale bransjeutviklingsordningen. Midlene er administrativt lagt inn under til Kulturrådets nysatsing Kreativt Norge, som også fungerer som Kulturrådets representasjonskontor i Midt-Norge med kontor i Trondheim. Det skal i tillegg huse sekretariatene for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Totalt vil ti personer arbeide der.

Målet med støtteordningene for kulturell og kreativ næring er å styrke næringsgrunnlaget for norske kunst- og kulturutøvere, både enkeltutøvere og institusjoner. Ordningene skal bidra til regional bransjeutvikling og til at det som skapes når et større publikum.

Optimisme

En klar tendens hos dem som har fått støtte innenfor næringsutvikling er hvordan aktørene vektlegger og ser nye muligheter innenfor teknologi. Seksjonsleder for Seksjon for kreativ næring i Kulturrådet,  Bodil Børset, mener dette forteller at mange aktører innenfor kultur og kunstlivet er optimister med tanke på fremtiden:

Bodil
Seksjonsleder for Seksjon for kreativ næring i Kulturrådet,  Bodil Børset.

- På det visuelle kunstfeltet, som sto for hele 25 % av søknadene, har vi gitt støtte til flere prosjekter som bruker digitalisering og teknologiske plattformer for å skape nye og flere distribusjons-  og salgskanaler for å nå et større publikum. I infomøtene ble jo nettopp visuell kunst trukket fram som eksempel på et kunstfelt med mindre profesjonalisering av apparatet mellom kunst og publikum, i motsetning til bransjer som har som film og musikk, sier hun.

Blant prosjektene de har støttet fra de regionale bransjeutviklingsmidlene sier hu at var det flere svært gode tverrfaglige prosjekter som SØRF, den største enkeltbevilgningen, som søkte på vegne av kompetansesentre for alle kunstuttrykk på Sørlandet. Dansearena Nord, et landsomfattende danseprosjekt utmerker seg som et godt samarbeidprosjekt i flere regioner. USF/Verftet i Bergen er et samarbeidsprosjekt mellom film og musikk.

-Generelt utmerker kompetansesentrene seg som sterke søkere med solide prosjekter i denne runden, og vi ser disse som gode alliansepartnere framover, som sterke fagmiljøer i regionene der det også vil vokse fram næringsutviklingssøknader, sier hun.

Hennes erfaring er at ordningen er blitt tatt godt imot fra kulturfeltet og bransjene, og både antallet søknader og kvaliteten på søknadene, samt hvordan de har svart på utlysningen, bekrefter dette.

- Det er åpenbart at disse tilskuddsordningene dekker et behov i bransjen. Vi er godt fornøyde fordi vi helt åpenbart har truffet noe med denne ordningen, sier hun.

Les kommentaren til leder av Kunnskapsverket Atle Hauge her.