Samtidig som Samarbeidsrådet for kultur og reiseliv la frem sin sluttrapport Powered by nature, lanserte Regjeringen din Strategi for kultur og reiseliv - Noreg som attraktiv kulturdestinasjon. Ett av tiltakene er at Forskningsrådet fremover skal øremerke 20 millioner til forskning på kultur og reiseliv.

Kulturturistene kommer - men kommer de hit?

Dermed er det klart at utvalget, ledet av direktør for Sørlandets kunstmuseum, Reidar Fuglestad, åpenbart er blitt lyttet til av både og kultur og næringsministeren, som står som felles avsender og bestiller av den nye strategien.

I denne andre rapporten beskriver utvalget hovedmålet med satsingen slik: 

I 2030 er kulturturisme en betydelig helårsnæring som har bidratt til omstillingen av Norge. Norge klarer å ta riktige strategiske grep, og sikrer derfor en bærekraftig andel av den globale veksten som er stipulert til 66% innen 2030. Dette fører til økning i antall arbeidsplasser over hele landet. Dessuten utvikler kulturturisme seg til en betydelig eksportnæring gjennom selskapsetableringer innen travel- og art tech. Norge er Powered by Culture.

opearen

Om bakgrunnen skriver de:

Kulturturisme er en sterk trend internasjonalt. For Norge representerer dette et stort potensial som vi knapt har begynt å utforske. Til tross for flere anslag til satsinger mellom kultur og reiseliv, virker initiativene å stoppe opp når det kommer til faktisk tilrettelegging og politikkutforming. Derfor utfordrer Samarbeidsrådet regjeringen til å formulere en politisk ambisjon for kulturturisme, med tallfestet forventning til verdiskaping og tydelig vilje til å satse. En helhetlig politikkutformingen mangler, og derfor blir virkemidlene små og ukoordinerte.

Rådet ble oppnevnt av regjeringen i juni 2017 med representanter fra kultursektoren og reiselivsnæringen. Formålet med rådet har blant annet vært å komme med innspill til regjeringens strategi for kultur og reiseliv, som Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet utarbeider sammen. Rådet fikk i oppgave å foreslå konkrete tiltak for å øke omfanget, kvaliteten og tilgjengeligheten på kulturbaserte reiselivsprodukter. Rådet leverte sine første anbefalinger i august 2017 og sin første innspillsrapport i august 2018.

pøbel
Street art i Henningsvær utført av Pøbel.  

– Ved å styrke Norges posisjon som en kulturdestinasjon, kan kunst- og kulturfeltet nå ut til nye publikummere, både utenlandske og kortreiste turister. Ofte er det kunsten og kulturopplevelsene på reisen som gir oss inntrykk som vi ikke glemmer, som åpner oss og får oss til å reflektere, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i en pressemelding i forbindelse med lanseringen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener på sin side at potensialet for økt verdiskaping og lønnsomhet fra kulturturisme er stort, både innenfor kultur, reiseliv og andre næringer. Han sier at kultur kombinert med reiseliv kan bidra til økt aktivitet, økt næringsutvikling og flere arbeidsplasser over hele landet.  

I følge FNs reiselivsorganisasjon UNWTO har kultur blitt et hovedprodukt i dette internasjonale markedet, og kulturturisme ansees som en av de største og hurtigst voksende globale markeder, hvor 4 av 10 turister velger destinasjon basert på kulturelle tilbud.

Les hele rapporten her

Vi kommer tilbake med en fyldig omtale og analyse av Regjeringens nye reiselivsstrategi på et senere tidspunkt.