Studentene Christina Schwanitz og Irja Elliassen, som begge studerer Kulturprosjektledelse ved Høgskolen i Lillehammer, er Kunnskapsverkets nye medarbeidere for å holde styr på hva som skjer av seminarer, konferanser og andre typer arrangementer i vårt felt over hele Norge og Norden. Vi ønsker dem hjertelig velkommen på laget.

Norges beste kalender for deg som arbeider med kulturelle næringer

Allerede nå ligger det 15 arrangementer inne under fanen På agendaen til Kunnskapsverket.

-Vi er veldig stolte av å være med på å utvikle denne kalenderen, ikke bare fordi vi ser at den er et nyttig verktøy for å finne frem til relevante arrangementer for kulturnæringen, men også fordi det har stort læringsutbytte for oss. Vi ønsker at kalenderen skal favne så bredt at både vi og andre over gjennomsnittet kulturinteresserte velger den som sin go-to guide når hverdagen skal planlegges, sier de.

Publikum
Ble det smekkfullt sa du? Ja, vi tipset Kunnskapsverket som la det inn i sin kalender. Det gjorde susen gitt. 

Målet er at kalenderen skal bli Norges beste i forhold til alle typer arrangementer i vårt felt, som altså vil være avgrenset til kulturelle og kreative næringer. Regulære kulturarrangementer som en konsert eller en teaterforestilling hører ikke hjemme her. Det bør i tillegg være åpent for alle, eller ha en "bered" profesjonsinteresse. Kalenderen skal oppdateres minst en gang i uken, men alt klarer vi selvfølgelig ikke å få med oss. Derfor er vi avhengig av å få tips, som dere sender til Christina og Irja på kalender@kunnskapsverket.org.

Christina og Irja har bakgrunn fra teater og sang, og har satt opp musikaler med barn og unge. Irja har i tillegg interesse for musikkfeltet og jobber som oversetter på freelance-basis.

- Målet er at leserne alltid skal være oppdatert på hvilke arrangementer for kulturnæringen som finnes i og rundt Norge. Vi ønsker at kalenderen skal favne så bredt at både vi og andre over gjennomsnittet kulturinteresserte velger den som sin go-to guide når hverdagen skal planlegges, sier de.  

Christina har arbeidet med salg og som kulturrepresentant i Walt Disney World i Florida.

-Jeg interesserer meg for teater og scenekunst, og håper i fremtiden å jobbe på en av de store scene i Oslo. Kunnskapsverket er for meg en plattform hvor jeg kan få en større forståelse av kulturelle næringer og deres måte å arbeide på, sier hun.

Irja har tidligere også jobbet med datainnsamling og salg.

- I fremtiden ønsker jeg å jobbe med markedsføring og utvikling innenfor kreative næringer og ser derfor på Kunnskapsverket som et bra springbrett for å få oversikt over sentrale temaer på dette feltet, sier hun. 

Høgskolen
Høgskolen på Lillehammer. 

Høyskolefusjonen 1. januar 2017 mellom Høgskolen i Lillehammer (HiL) og Høgskolen i Hedmark (HiHm) til Høgskolen i Innlandet mener de vil bidra til å styrke både kulturnæringen og feltet i Innlandet, også på studienivå. Studier som Kulturprosjektledelse på HiL vil for eksempel kunne dra nytte av samarbeidet med studier som Music Management, som i dag finnes på HiHm. En slik utvikling mener de er spennende, ikke bare for studentene, men for hele kulturnæringen. De mener fusjonen helt klart vil bidra til å heve kompetansenivået i utdannelsen av den nye generasjonen kulturarbeidere, som forhåpentligvis i økende grad klarer å stå på egne bein.