Nordic Innovation, som er Nordisk Råds utrednings- og analyseavdeling lokalisert til Oslo, setter de kulturelle næringene i Norden på dagorden når de 6. september arrangerer dagskonferansen Cool and Creative Nordic – Our creative future. Where do we go from here?

Digitale muligheter

At Nordisk Råd arrangerer en konferanse så og si midt i Norden (Malmø) på engelsk er i seg selv et paradoks, men så var det finnene da.

På konferansen vil hovedfokus være på digitalisering og hvilke hindringer og muligheter som denne gir for skalerbart forbrukerinnhold i kreative næringer. Hovedtemaene vil være vekst, internasjonalisering og hva de kaller for tverrsnittsinnovasjon. I plenum skal konferansen diskuterer hvordan man kan fjerne hindringer for et nordisk indre marked.

Mia
Svenske Mia Odabas er moderator på konferansen i Malmø i Sverige. Foto: Twitter.   

Dagskonferansen blir ledet av Mia Odabas (miaodabas.com). Blant foredragsholderne er Claudia Olsson, nyutnevnt ung global leder i World Economic Forum, som skal snakke om digital transformasjon, Bart Ahsmann, direktør i Dutch CLICKNL som skal snakke om hvordan en sterk kreativ industri gir Nederland muligheten til å nå innovative gjennombrudd, og Richard Cope, senior trendanalytiker i det globale analysefirmaet Mintel med 14 kontorer verden rundt.

Konferansen kommer to år etter at Nordisk Råds egen satsing på kulturelle og kreative næringer, KreaNord, kaste kortene hvor Nordic Innovation fikk ansvar for kunnskaps og forskningsbiten, mens entreprenørskapsbiten ble overlatt til satsingen EntreNord. Dermed gikk Nordisk Råds satsing på kulturelle og kreative næringer over i en helt ny fase.

EntreNord, etablert i 2012, er Nordisk Ministerråds satsing på entreprenørskap i kunstutdannelser og vekstmiljøer i Norden. Formålet er å styrke de kreative fag i Norden bredt, med særlig fokus på utdannelsesmiljøer og vekstbransjene.

Like etter avviklingen lanserte Nordic Innovation prosjektet ”Kultur och kreativitet för tillväxt”, som skal videreutvikle det nordiske samarbeidet omkring de kulturelle og kreative næringer og bygge videre på den plattformen og de erfaringer som KreaNord har skapt.

KreaNord ble igangsatt av de nordiske statsministre i 2008 og pågikk frem til og med 2015.

Les mer her