Den fremoverlente samsnakkingen mellom kulturminister Linda Hofstad Helleland og Innovasjon Norge sjef Anita Krohn Traaseth fører nå til nyskapingen Kreativt Norge, som skal løfte satsingen på de kulturelle næringene. Norske storbyer gjør seg nå lekre for statlige kulturmillioner.  

Hvilen by er mest naturlig?

– Vi ser at mange kunstnere og andre i kulturfeltet ønsker å være med å skape verdier og arbeidsplasser, utover det de gjør i dag. Myndighetene må legge til rette for dette, det har vi ikke gjort tidligere. Nå kommer det store løftet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til NRK Kulturnytt.

I statsbudsjettet for 2017 har regjeringen ifølge NRK satt av 70 millioner kroner til dette løftet. Målet er flere arbeidsplasser, økt verdiskapning, større internasjonal satsing og en næring som er mindre avhengig av offentlige midler. Med i satsingen er Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.

En stor del av potten vil gå til Innovasjon Norge, mens Kulturrådet får penger til å opprette et kontor utenfor Oslo som skal arbeide med regional bransjeutvikling.

Dermed imøtekommer kulturministeren lang på vei ønsket som nylig fremkom i en felles henvendelse fra ordførerne i Kristiansand, Stavanger og Bergen hvor de nettopp etterlyser at flere rådsfunksjoner flyttes ut fra Oslo. Det har de nå fått delvis svar på. Samtidig understreker de i brevet at "Bergen, Stavanger og Kristiansand er naturlige lokasjoner for flere av Kulturrådets administrative oppgaver. De tre byene har ulike styrker, men har det til felles at de alle har sterke kulturfaglige kompetansemiljøer og et kunst- og kulturliv i vekst".

Les hele brevet fra byene til kulturminister Hofstad Helleland her:

Det er ikke kjent om statsråden har besvart brevet, som ble sendt 29. september.

– Innovasjon Norge og Kulturrådet er en nøkkel. Jeg tror vi kommer til å se store resultater fra dette, ikke minst internasjonalt, sier kulturministeren til NRK.

I kjølvannet av at Norsk kulturråd i sin egen vurdering som ble fremlagt i vår foreslo at forvaltningen av midler til kulturelle næringer kunne flyttes ut av Oslo, begynner et desentralisert kulturråd nå å ta form. 

For opp mot Statsbudsjettet for 2017, som presenteres torsdag 6. oktober, er det mye som har skjedd i bakrommet etter at den opprinnelige bestillingen fra Kulturdepartementet kom. Etableringen av et eget senter for kulturnæringssatsing har vært en statlig godbit som både Bergen og Stavanger har utvist stor appetitt på, ikke minst i lys av den svært krevende omstillingen som hele Vestlandsregionen, inklusive Kristiansand, har gjennomgått og fortsatt står midt opp i. Antall ledige ingeniører og andre innenfor oljerelaterte fag, har økt dramatisk siden oljekrisen startet for to år siden i denne landsdelen. Nyskaping og nye jobber ligger derfor langt fremme hos ordførerne i disse byene og hele regionen.

atlke
Leder av Kunnkapsverket Atle Hauge. 

"Fullt og helt, ikke stykkevis og delt"

Leder av Kunnskapsverket, professor Atle Hauge, kommenterer utviklingen slik:

-Dette er spennende for oss om er opptatt av kulturnæringer. Det gjenstår å se hvor mye av dette som er friske penger, og hvor mye som er samling av hva som allerede finnes. Kulturrådet og Innovasjon Norge har lenge samarbeidet på dette feltet, men forhåpentligvis blir resultatene enda bedre når man konsentrerer innsatsen.

Han sier at tidligere forskning har vist at kulturnæringer har litt vanskelig for å finne en plass i virkemiddelapparatet – noen ganger blir prosjektene for kommersielle til å bli støttet av ordninger øremerket for kultur, samtidig som de blir for lite forretningsmessige for næringspolitiske virkemidler. Dette gjør at både søkere og virkemiddelapparat blir usikre.

-Vi håper derfor at denne nye satsingen klarer å være tydelige på at det er kulturnæring man vil ha, sier han.

Ett av de viktigste forskningsfeltene til Kunnskapsverket har vært å se på hvordan dagens  virkemiddelapparat fungerer.

- I arbeidet med å analysere virkemiddelapparatet er en av de viktigste konklusjonene at kulturelle næringer ofte faller mellom to stoler. Ofte er det ikke næringspotensialet i prosjektene godt nok synliggjort, eller så er ikke de kulturpolitiske resultatene tydelige nok. Det å skille kulturnæring ut fra Kulturrådet, kan gjøre det enklere å vurdere næringspotensialet i prosjektene, sier Atle Hauge.

Les rapporten Kartlegging av nasjonale virkemidler for kulturelle næringer: De gode hjelperne - nasjonale virkemidler for utvikling av kulturelle næringer 2015 her:   

Flytting av rådsfunksjoner, nysatsing på kulturelle næringer, norske storbyer på frierferd til kulturministeren. Her er forsøk på en opprydding og oppsummering av hva som skjer i dette feltet per dato.

Kampen om kulturnæringssenter: Norske storbyer må holde audition

Før sommeren ble det kjent at Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø (H) hadde møter med regjeringen og kulturminister Hofstad Helleland for å selge inn nettopp Stavanger som vert for en slik lokalisering. Også Bergen har gjort det samme, og under et møte med politikere i hennes hjemby Trondheim i begynnelsen av september, hvor blant annet et nytt kulturnæringssenter stod på dagsorden, signaliserte Hofstad Helleland at hun nå ønsket en "audition" blant norske storbyer om dette senteret.

I forbindelse med Kunnskapsverkets dialogturne i 2015 hadde Kunnskapsverket møter med de kulturelle og kreative næringene i en rekke norske byer, som ut over Bergen, Trondheim og Kristiansand også inkluderte Tromsø, Fredrikstad, Lillehammer og Drammen.

Les rapporten fra Trondheim her:

Les rapporten fra Stavanger her:

Les rapporten fra Kristiansand her:

-Det er spennende det som skjer rundt kulturelle og kreative næringer nå. Vi har reist land og strand rundt for å ha dialogkonferanser i ulike regioner og med grupper av mennesker. En av de viktigste lærdommene av dette var å se hvor mange flinke, spennende folk og miljøer som jobber med kulturelle og kreative næringer og som er kjempedyktige på det de gjør, men som kanskje faller litt under Oslo-radaren, sier Atle Hauge.

Les Atle Hauges kronikk i Stavanger Aftenblad om Folkefinansiering av omstilling? her

Les Atle Hauges kronikk i Fædrelandsvennen om Kulturelle næringer i nedgangstider her

Representant Anette Trettebergstuen med interpellasjon i Stortinget:

Ønsket om en "audition" blant norske storbyer førte til at stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap), som sitter for Oppland og er andre nestleder i Familie- og kulturkomiteen, stilte en såkalt interpellasjon til statsråden, hvor hun spurte om følgende: Hva slags prosess har statsråden her lagt opp til, hvilke kriterier vil ligge til grunn for tildeling, og skal lokalisering av nytt regionkontor ses i sammenheng med NKs gjennomgang av strukturene for kompetansesentrene for musikk?

I svaret fra Hofstad Helland heter det blant annet at hun "…ser det som vesentlig å løfte kreative miljøer over hele landet. Jeg vil derfor invitere til en konferanse 15. november for å se på muligheter for å utvikle kulturell og kreativ næring både på nasjonalt og regionalt nivå".

I svaret gjentas det regionale begrepet Vestlandsregionen, hvor hverken Trondheim eller Kristiansand inngår. Disse byene blir heller ikke nevnt eksplisitt i svaret far statsråden.  

Les interpellasjonen fra Trettebergstuen og svaret fra statsråd Hofstad Helland her: