Kulturminister Trine Skei Grande varsler nå at 93 millioner kroner av spillemidlene til kulturformål i 2018 skal gå til den såkalte Gaveforsterkningsordningen for kunst og kultur som en engangsordning. Dermed prøver hun å demme opp for noe av kritikken som har kommet mot ordningen.    

Drømmen om et "uavhengig" kulturliv

I en pressemelding fra departementet står det at dette er 23 millioner kroner mer enn det som ble varslet i budsjettfremlegget for 2018 i fjor høst.

 

– En bredere finansiering gjør kulturlivet sterkere og mer uavhengig. Regjeringen ønsker mer private penger inn i norsk kulturliv, og vi ser at kunst- og kulturaktører i økende grad ser verdien av både å skaffe private givere og søke om gaveforsterking, sier kulturminister Trine Skei Grande i pressemeldingen. 

Thorild
Ordningen ble i sin tid innført av Thorhild Widwey og hennes statssekretær Knut Olav Åmås, som ikke er mannen bak henne på bildet. Det er tidligere statssekretær Bjørgulv Borgundvåg. Foto: Wikipedia.  

Gaveforsterkingsordningen ble innført i 2014 av daværende kulturminister Thorhild Widwey og hennes statssekretær Knut Olav Åmås, som nå er direktør for Fritt ord. «Friere» penger med minst mulig bindinger ikke mint politisk, har vært en fanesak for Høyre helt siden de inntok Kulturdepartementet i 2014, og styrte det helt til Skei Grande overtok posten i forbindelse med regjeringsforhandlingene på nyåret. Også Venstre har ivret for flere private kulturpenger, men med en litt annen valør.

 

Ordningen ble opprinnelig øremerket for museumssektoren, men omfatter i dag også gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Ordningen fungerer slik at staten forsterker gaver fra private givere med 25 prosent. Om en gir 1. million kroner matcher staten det med 250.000. Ordningen blir administrert av Kulturdepartementet, og det er fortløpende søknadsbehandling etter hvert som de kommer inn. Gaven eller gavene må til sammen utgjør minst kr 100 000. 

Ultima
Tidligmusikkfestivalen Ultima i Oslo har fått en god del penger fra Gaveforsterkingsordningen. Det er de godt fornøyd med. Foto: Ultima. 

Venstresiden kritisk

 

Venstresiden har hele vært kritiske til ordningen og ment at den ikke har fungert etter hensikten.

 

– Så langt har vi ikke sett at gaveforsterkningsordningen har tilført noe særlig mer private midler til kulturfeltet. Vi er også kritiske til at private givere gjennom denne ordningen kan legge føringer på hvordan fellesskapets midler skal brukes, uttalte kulturpolitisk talsperson for Ap på Stortinget, Arild Grande, til Klassekampen for ett år siden.

 

En gjennomgang Dagsavisen gjorde av listen over søkere i 2015 viste en skjev fordeling på landsbasis. Av fylkene var det Oslo som kom desidert best ut, mens Troms og Finnmark lå på bunnen med henholdsvis 25.000 kroner og null kroner.

 

Grande mener at problemet med gaveforsterkningsordningen er at den øker forskjellene i kulturlivet. - De som har rike venner fra før, får enda mer penger. Men de som ikke har det, sakker akterut når de heller ikke har en regjering som er villig til å satse på kulturlivet, uttalte han til Klassekampen.

 

På det tidspunktet, to måneder før Stortingsvalget 2017, varslet han at Ap heller ville bruke pengene på andre tiltak over statsbudsjettet.

 

– Vi skal trappe opp innsatsen og gjeninnføre løftet om at minst én prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål, uttalte han.