En helt fersk rapport fra EUs design og varemerkemyndighet (EUIPO) viser at 6,8 % av varene som importeres til Europa er piratkopier til en samlet verdi av 121 milliarder euro i året. Tallene er økende. Ekstremt enkel tilgjengelighet på nettet får skylden.

Lett å være nettpirat

Det skriver Patentstyret i en omtale av rapporten.

Rapporten tar for seg verdien av immaterielle rettigheter (IPR), omfanget av piratkopiering, økonomiske konsekvenser og hvilke mekanismer som spiller inn.

Såkalt IPR-intensive virksomheter står for 42 % av bruttonasjonalproduktet (BNP) i EU-landene, og 28 % av sysselsettingen. Immaterielle rettigheter er forbundet med svært høye verdier og ulovlig kopiering og krenkelser av IPR-rettigheter er derfor lukrativt for kriminelle.

ipr

 

Patentstyret skriver derfor at Høy verdi, milde straffer og høy investeringsavkasting gjør det derfor attraktivt for organiserte kriminelle å drive med handel av piratkopier. Organisering av den ulovlige handelen blir mer og mer kompleks, avansert teknologi brukes flittig, distribusjonskanalene utvikles og omfanget av typen produkter som forfalskes blir større og større.

Internett er kanalen og budbringeren

Uten internett hadde dette piratmarkedet sannsynligvis vært langt mindre. Rappprten avdekker at internett er helt avgjørende for både som distribusjons- og markedsføringskanal. I tillegg genereres store reklameinntekter på de ulovlige nettsidene, ofte fra legitime merkevarer som plasserer reklame på nett ukritisk ved hjelp av digitale verktøy.

Samtidig henviser rapporten til en undersøkelse av EU-borgernes holdinger til piratkopier. Den viser at det er urovekkende stor grad av aksept for å kjøpe piratkopier, og en lav grad av sosial stigmatisering. Slike kjøp anses ofte som «harmløst». Motivet hos forbrukerne er blant annet lave priser og lett tilgjengelighet.

På europeisk nivå er det iverksatt en lang rekke tiltak for å imøtegå utfordringene knyttet til handel med piratkopier. I Europol er det opprett en egen IPR-enhet og EU-kommisjonen jobber nå aktivt mot tredjeland for å minske tilbudet av piratvarer.

Les omtalen på Patentstyret og finn EU-rapporten her.