Innsamlingen av royaltinntekter for forfattere og komponister økte med 6 % fra 2016 til 2017. Det viser den årlige rapporten fra CISAC, den internasjonale føderasjonen av 239 opphavsrettsorganisasjoner fra 121 land. Fra Norge er Kopinor og TONO medlemmer.

Vil ha mer av verdiskapingen

De samlede inntekten fra opphavsrettsbeskyttet materiale var på 9,2 milliarder euro, eller nærmere 100 milliarder norske kroner. CISAC representerer 4 millioner opphavsmenn og kvinner fra alle kunstsjangre som musikk, audiovisuelt drama, litteratur og visuell kunst.

Det er særlig de digitale inntektene fra strømming som nå øker. På musikkfeltet økte inntektene 6,8 % til € 8,0 milliarder, hjulpet av 52% økning i digitale inntekter. For det audiovisuelle og litterære feltet var denne økningen betydelig mindre.

-CISACss medlemmer gjør nå at de digitale plattformene vokser voldsomt, men får ikke en tilstrekkelig del av den verdiskapingen, sier generaldirektør Gadi Oron i CISAC i en pressemelding. – Her er den en uakseptabel ubalanse fortsetter han. 

Gadi
Generaldirektør Gadi Oron i CISAC mener inntektspotensialet for fremtidens komponister, forfattere og kunstnere i alle sjangre er betydelig. Cisac ønsker seg nå et mest mulig harmonsiert lovverk for opphavsverk. Foto: Cisac.

Tredobling

Siden 2012 har de digitale inntektene nesten tredoblet seg, hvor en del skyldes økningen i abonnementsinntekter på strømmetjenester. På tross av dette representer de digitale inntektene fortsatt bare 10,4% av de totale inntektene. De plattformene som bidrar mest er TV- og radiosendinger med 42,8% av de samlede inntektene. I musikkbransjen i Europa har livekonserter (festivaler og konserter) og bakgrunnsmusikk overtatt plassen som den største inntektskilden foran TV og radio. Dette viser hvordan kontantstrømmen i musikklivet nå blir mer og mer avhengig av fysiske konserter i takt med synkende inntekter fra strømming. CISAC mener at de fleste steder i verden får ikke opphavspersonene sin rettmessige del i forbindelse med gjenbruk ved kringkasting eller ved bruk av elektroniske tjenester, og at det nå er behov for faste lisensieringsavtaler, spesielt i utviklingsmarkeder.

I forbindelse med fremleggelsen av rapporten uttalte president i CISAC, den franske verdensstjernen innenfor elektronisk musikk, Jean-Michel Jarre, "…Til tross for veksten er det imidlertid ikke i nærheten av det det burde være. Store næringer som bruker kreativt innhold, reduserer verdien av våre verk. En enkel illustrasjon av dette er "overføring av verdi" i det digitale markedet hvor plattformer som YouTube betaler bare småpenger til opphavspersonene. For oss finnes det nå ingen større prioritet enn å arbeide for å bedre våre kollektive rettigheter".

- Kunstnere jobber i dag i en global verden. Derfor etterlyser vi nå felles internasjonale regler, sier visepresident og styremedlem i CISAC, den verdenskjente spanske billedkunstneren og maleren Miquel Barcelo.

Andre fakta er:

  • Det største "innsamlingsmarkedet" er USA med 1,76 milliarder euro, nærmere 20. milliarder NOK.  
  • En betydelig inntektsdriver globalt er nå Tyskland som det tredje største markedet, godt hjulpet av reduksjon i ulovlig kopiering og fildeling
  • De meste digitaliserte nasjonene er Sverige (33%), Korea (34%) og Mexico (36%)
  • Afrika bidrar bare med 0,7% av de totale inntektene. Europa har 56, 8%, Asia/Pacific/Australasia 10.3%. 
  • Et stor potensielt marked er Kina, som bare bidro med 23 millioner Euro. Bare 105 av mer enn 2000 radio- og TV-stasjoner betaler royalties