EUs forskning og innovasjonsprogram Horizon 2020 har kåret Paris til Europas innovasjonshovedstad for sin inkluderende strategi. Tel Aviv og Tallinn kom på de neste plassene.

For borgerne - av borgerne

Prisen på 1.million euro ble nylig utdelt av EUs kommisær for forskning, vitenskap og innovasjon Carlos Moedas under en konferanse om Europas digitale muligheter i Lisboa. I begrunnelsen sa kommisær Moedas at Paris får prisen blant annet fordi "…den ikke er redd for å eksperimentere. De er ikke redd for å involvere sine borgere i å utvikle og teste ut nye ideer. Dette er byer som styrker borgerne sine".

Paris huser også stasjon F, verdens største oppstartscampus, som huser mer enn 1 000 oppstartfirmaer, inklusive Microsoft og Facebook. Byen har også en såkalt innovasjonsark, et nettverk av prosjekter som spenner over Paris, inkludert små verksteder kjent som FabLabs og en urban gård hvor folk kan dyrke grønnsaker og lære å redusere matavfall.

Da påmeldingen ble stengt 21 juni i år var 32 byer påmeldt fra hele verden, ikke bare fra EU. Her var det ingen byer fra Norge, selv vi deltar i Horizon-programmet gjennom EØS-avtalen, og hadde full anledning til å sende inn kandidater. Det var tredje året at prisen ble utdelt. Finalistene ble valgt ut av et uavhengig ekspertpanel med særlig kunnskap om hvordan innovasjon kan forbedre livskvaliteten i storbyer/urbane miljøer og spesialister på innbyggerdeltakelse/ involvering i utviklingen av lokalmiljøet.

Verdens største

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram som med et budsjett på 80 milliarder euro for perioden 2014-2020, regnes som verdens største for forskingsfond. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem. Horisont 2020 retter sin hovedinnsats mot tre felter: Fremragende forskning,  Konkurransedyktig næringsliv (som omfatter nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i små og mellomstore bedriftene (SMB) og forskning som kan være med å løse samfunnsutfordringene EU står overfor. Syv sentrale samfunnsutfordringer er utpekt:

1. Helse og demografisk endring

2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi

3. Sikker, ren og effektiv energi

4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger

5. Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer

6. Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn

7. Sikre samfunn

Kunnskapsverket har forsket på innovasjon og lønnsomhet i kulturelle og kreative næringer gjennom flere forskingsprosjekter. I Kulturelle næringer, innovasjon og lønnsomhet, skrevet av Birgitta Ericsson og Per Kristian Alnes ved Østlandsforsking, fremkommer det blant annet at foretakene i kulturelle næringer ikke har høyere innovasjonsaktivitet enn foretak i andre næringer, bortsett fra når det gjelder markedsinnovasjon. Samtidig er det en sterk sammenheng mellom bruk av kulturell kompetanse og innovasjonsaktivitet i næringslivet som helhet. At høy kulturelle kompetanse gir mer innovasjon underbygger statusen og viktigheten til kulturelle næringer.   

Les hele rapporten her

I rapporten Hvordan lykkes stort som små? Mikrobedrifters kapasitetsutfordringer, skrevet av Birgitta Ericsson og Torhild Andersen ved Østlandsforsking, fremkommer det at de største utfordringene for mikrobedriftene (mellom 0-4 ansatte) er de ”klassiske” som mangel på tid, tilgang til finansiering og økonomisk handlefrihet hvor det ønskelig med økt kompetanse på områder som fører til økt kapasitet: organisering av drift, strategisk planlegging, tidsbesparende verktøy.

Les hele rapporten her

De 10 finalebyene til European Capital of Innovation 2017 var (i vilkårlig rekkefølge):

Aarhus

 

biler
Bilgarasjen i Aarhus.

Dette er byen hvor du finner Europas største fullautomatiserte parkeringsanlegg. Etter at du har betalt en avgift, tar roboter i en tre-etasjers underjordisk parkeringsplass i Aarhus to minutter for å hente bilen og parkere den for deg. Anlegget har plass til 1 000 biler og ligger under Dokk1-biblioteket, et fellesskapsområde hvor folk kan oppdage ny teknologi, inklusive droner og en menneskelig robot. Huset er i tillegg miljøvennlig, med naturlige, resirkulerbare byggematerialer, kjølesystemer som kjører på sjøvann og et drevet av 2 432 kvadratmeter solpanel på taket.

Tallin

I Tallinn finner man roboter som leverer pakker og selvkjørende biler i aksjon. Byen arbeider også med planer et ekstremt "tog-rør", som i 1 100 kilometer i timen bringer deg til Helsingfors i Finland på under 10 minutter. Innbyggerne utfører allerede de fleste transaksjoner på nettet, og byens fokus på digital utvikling har utvidet seg til å tilby e-bosted i Tallinn, hvor folk fra hele verden kan registrere seg for å starte og drive en global virksomhet i EU.

Tel Aviv

I Tel Aviv leverer budfirmaet Flytrex varene med ubetjente droner. Firmaet er ett av 1 700 oppstart-firmaer i byen. En av hovedgrunnene til det omfattende antallet oppstartbedrifter er den høye konsentrasjonen av akseleratorprogrammer for oppstart, som nå teller 84. En tiendedel av innbyggerne arbeider nå innenfor teknologi. I tillegg har byen opprettet en DigiTel-portal, slik at beboerne kan få personlig informasjon via tekstmelding, e-post, post eller nettside når noe viktig skjer.

Berlin

Berlin har nylig satt av 38,5 millioner euro som skal knytte den tyske hovedstadenes universiteter og forskningsinstitusjoner sammen. De har også opprettet senteret Einstein Center Digital Future, som har til formål å undersøke digitaliseringen av samfunnet.

København

København ser bare om lag ni timer dagslys i desember, noe som betyr at utendørsbelysning er spesielt viktig. Dansk Outdoor Living Lab tester nå ut mer enn 80 forskjellige belysningssystemer, inkludert sol- og vinddrevne systemer for smart belysning. De ser også på hvordan man kobler byen sammen gjennom et nettverk av sensorer for å forbedre levekårene. En plan er å sette sensorer på lykter for å overvåke trafikkork, gateparkering og beredskapssituasjoner. De prosjekter også å legge inn sensorer i fortau for å overvåke isete forhold og når man trenger mer salting.

Helsingfors

Den finske hovedstaden er hjembyen til Digitalents, et samfunn som hjelper unge mennesker til å lære koding, spillutvikling og ny mediekompetanse for å skape egne servicebedrifter. Den finske hovedstaden har blant annet 68 innovasjonsskoler og er hjembyen til flere kjente spill som Clash of Clans og Angry Birds. Clash of Clans verdsettes nå til over 10 milliarder dollar, eller nærmere 70 milliarder norske kroner.

Digitalenst
Fra fabrikken til Digitalents. Foto: Digitalents.

Tampere

Et tidligere industriområde i den finske byen Tampere (Tammerfors), som har 25 000 innbyggere, vil snart være karbon-nøytralt. Her arbeider også 10 000 ansatte med jobber tilknyttet den sirkulære økonomien, som skal gjenbruke alt avfall. Kulturhuset Kulttuuritila Kuivaamo har bygget et toalettsystem uten vann.

Toulose

Den fra franske byen Toulouse i Sør-Frankrike er nå knutepunktet for utviklingen av Tingenes internett, som nå er en av de største driverne innenfor fremtidens digitale samfunn.  Å bli ledende på Tingenes internett er en del av byens plan for å bli en såkalt smart-by, hjulpet av en investering på 500 millioner euro for initiativ som skal gi smart belysning, 4G tilgjengelighet i metro og wifi i hele byen. Toulouse skal også bli mer miljøvennlig innen 2030 ved å redusere utslippene med 40% sammenlignet med 1990-tallet, redusere energiforbruket med 20% sammenlignet med 2012, og kjøpe inn 32% av energien byen trenger fra fornybare kilder.

Nice

30 000 mennesker i denne feriebyen ved solkysten tester nå ut et nytt, fleksibelt strømnettet som får  energi fra et nettverk av solcellepaneler. Energien lagres i store batterier og tilpasser forsyningen til kundeadferden. Dette er et av seks flaggskipprosjekter over hele byen, som også inkluderer et senter for offerassistanse, to oppstartsakseleratorer et forskingssenter for smarte byer og helseinnovasjonslaboratoriet kalt 27 Delvalle, som bruker Tingenes internett for å gjøre eldre mer uavhengige.

solceller
Solceller på solkysten gir masse liv.