Operasymbolikk som byutvikling: Hva har det nå ikoniske operabygget i Bjørvika i Oslo gjort med byen og byens innbyggere, 10 år etter at det åpnet? Er vi blitt gladere og stoltere av byen? Kan man snakke om en liten «Bilbao-effekt»? Kan operabyggets merverdier defineres og kvantifiseres og i hvilken grad er de overførbare til andre prosjekter?

Den norske opera og ballet 10 år: Stolthet og sterke følelser

15 mai inviterer Kunnskapsverket til frokostmøte og debatt i Den norske opera og ballett, for å belyse disse problemstillingene gjennom ny forsking fra Kunnskapsverket, som har samarbeidet med Snøhetta og Høyskolen Kristiania. På dette frokostseminaret setter vi fokus på Operaens symbolske betydning og i hvilken grad, og hvordan, den har vært en driver for byutviklingen langs hele havnefronten i Oslo. For rundt operabygget i Bjørvika spirer og gror det nå på alle kanter med nye kulturbygg som Munchmuseet og Deichmanske, mens Nord-Europas største kunstmuseum nå reiser seg på den gamle vestbanetomten ved Aker Brygge. I tillegg et vell av leiligheter, butikker, spisesteder og opplevelser. Om få år vil Oslo fremstå som en helt ny internasjonal kulturdestinasjon. Samtidig spør stadig flere seg om dette, på tross av forsikringer om det motsatte, bare blir en bydel for de rike og vellykkede uten plass til mangfold og inkludering. 10 år etter at bygget til Snøhetta ble innviet diskuterer vi dette og flere andre temaer. Vi tar debatten - i Operaen selvfølgelig.Program:
08.30 - 09.00 Frokost/mingling
09.00 - 09.45 Sentrale funn fra forskingsprosjektet.
Innledninger ved: Atle Hauge, leder av Kunnskapsverket og professor i serviceinnovasjon ved Høyskolen Innlandet.

 

Atle
Atle Hauge

Erling Dokk Holm, «urbanist» og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania

Erling
Erling Dokk Holm

Forberedte kortinnlegg fra blant annet samfunnsgeograf og førstelektor Karl-Fredrik Tangen fra Høyskolen Kristiania

Karl
Karl Fredrik Tangen

09.45 – 10.30 Paneldebatt


Flere paneldeltakere kommer på plass i disse dager og vil bli lagt ut i våre kanaler så snart det er klart.

Velkommen! 

 

Seminaret er gratis!