Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre for stiftelsen Norsk Folkemuseum for perioden 2017-2021. Ny styreleder er Gunnar Flikke som tidligere har vært styremedlem i NRK, samt sjefredaktør i Adresseavisen. Han har også hatt flere verv i presseorganisasjoner, blant annet som sekretær for Norges Presseforbunds og Norsk Journalistlags medieutvalg. I tillegg til Gunnar Flikke oppnevnes Trude Drevland, Gunn Karin Gjul og Knut Ljøgodt som nye styremedlemmer. Les mer på Norsk Folkemuseum sine hjemmesider.