Kulturdepartementet har oppnevnt styre i Fond for lyd of bilde for perioden 2018 til 2020. Tre styremedlemmer og fire varamedlemmer er gjenoppnevt for perioden, og kulturentreprenør Stein Bjelland fra Stavanger er gjenoppnevnt som styreleder. 

 

Se den fullstendige styresammensetningen og les mer om saken på Kulturrådet sine hjemmesider