Regjeringen legger frem et statlig investeringstilskudd på 230 millioner kroner til nytt scenekunsthus i Sentralbadet i Bergen. Bergen kommune vil bygge om den gamle svømmehallen Sentralbadet i Bergen til et scenekusthus med nye, permanente lokaler for Carte Blanche og BIT Teatergarasjen.

Les mer på regeringen.no.