I samarbeid med Lean Business har Kulturrådet nå lansert utviklingsprogrammet Ovasjon.no. Programmet er myntet på de som ønsker å etablere egen bedrift innenfor kulturelle og kreative næringer.

Kulturelle byggeklosser

Programmet, som er utviklet av Lean Business på vegne av Seksjon for kreativ næring i Norsk Kulturråd, består av fysiske fagsamlinger, en digital arbeidsplattform, e-læring og veiledning, samt at deltakerne får tildelt en mentor i 10 måneder. Målet er at deltakerne skal lære hvordan man finner og utvikler et marked/publikum for sitt prosjekt og hvordan man bygger og skaper en solid og lønnsom bedrift. 

kunnskapsverekt
Samarbeid må til. Her fra en workshop med Kunnskapsverket. 

Programmet hadde sine to første samlinger 4. og 5. mars i Oslo, men skal arrangeres rundt i hele Norge resten av året. Totalt planlegger de 11. gjennomføringer. Hvert kurs består av 2 fagseminarer. Her skal deltakerne lære å utvikle forretningsidéen og forretningsmodellen og hvordan man kan involvere kundene og publikum i arbeidet ditt.

 

-Håper mange flere får glede av dette! Kunnskapsrike forelesere som virkelig satte i gang den nødvendige bevisstgjøringen hos meg, og fantastisk at vi får evig tilgang til prosjektstyrings-verktøyet på nett, skrev Johanne Nordby Wernø, en Oslobasert skribent, kritiker og kurator, på mail etter en dag med foredrag på Sentralen i Oslo. Det er Kulturrådet som gjengir mailen på sine nettsider.

 

Kulturrådet skriver at Ovasjon er tilpasset bedrifter innen produksjon, distribusjon, markedsføring eller formidling av kunstneriske og kulturelle uttrykk innen kulturvern, musikk, design, mote, scenekunst, film, spill, visuell kunst, arkitektur og litteratur.

 

-Utviklingsprogrammet Ovasjon er et flott supplement til de andre virkemidlene for virksomhetene innen kunstnerisk og kreativ næring som vi tilbyr, og jeg er veldig glad for at interessen for dette programmet har vært så stor. Begge de første dagene har vært fulltegnet og responsen fra deltakerne har vært utrolig positiv, sier Bodil Børset, seksjonsleder for kreativ næring i Kulturrådet, til Kulturrådet. 

bodil
Bodil Børset, seksjonsleder for kreativ næring i Kulturrådet,. Foto: Norsk kulturråd. 

Programmet er utviklet i samarbeid med det Bergensbaserte Lean Business, som like før jul både fikk en kontrakt på for gjennomføring av «Kompetanseprogram for kreativ næring», og overtok norgesrettighetene til det danske analyseverktøyet Culture Score Card, som første gang ble introdusert i Norge av daværende Forum for kultur og næringsliv.

 

I et intervju med Kunnskapsverket i forbindelse med overtakelsen sa daglig leder, grunnlegger og parter i Lean Business International AS, Erlend Bang Abelsen, at samskaping, eller cocreation, er en viktig del av deres arbeidssett.

 

-Vi vil legge vekt på at verktøyet gjøres tilgjengelig for kulturentreprenører, uavhengig av om de er i startfasen av sitt prosjekt, om de er nyetablerte eller en mer etablert virksomhet. Dette vil blant annet omfatte tilpasninger av spørsmål og begreper i verktøyet, uttalte han.

 

De har nå utviklet Culture Score Card i tett samarbeid med deres kunder innen kultur og kreativ næring. 

culture

Den kreative medskaping

Culture Score Card ble utviklet i Danmark for over åtte år siden av Lennart von Haffner i Keativtforum.dk i samarbeid med syv andre sentrale personer fra dansk kultur- og næringsliv. Culture Score Card ble først gang hente til Norge av organisasjonen Art's and Business (opprinnelige Forum for kultur og næringsliv). Arts and Business ble avviklet i 2014. Hensikten med Culture Score Card har vært å lage et verktøy som tester et prosjekts suksessmuligheter. Hele formålet er få frem flere suksessbedrifter innenfor særlig kultur og næringsliv.

 

For snart to år siden ble verktøyet utprøvd på 13 norske kulturbedrifter av Skappå Kunnskapspark med Ole A. Smidesang som prosjektleder på vegne av Kunnskapsverket – nasjonalt senter for kulturelle næringer. De 13 bedriftene, som blant annet inkluderte Vinterfestspillene i Bergstaden (Røros), Prøysenhuset og Peer Gynt Stemnet på Gålå, ble plukket ut fra SIVAs næringshage-nettverk. Evalueringen var gjennomgående positiv.

 

I løpet av prosjektet koblet Ole på Lean Business hvor hensikten var å gjøre Culture Score Card til et operativt, tilgjengelig verktøy i Norge, nettopp for å utvikle de kulturelle og kreative næringene.

 

Lean er en prosjektstyringsmetode som er hyppig brukt både i privat og offentlig sektor og Lean Business har lang erfaring med kompetansetiltak rettet mot bedrifter innenfor kreativ næring.

 

Det langsiktige målet for programmet er ifølge Norsk kulturråd økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning som kan bedre kunstnerøkonomien og gjøre det mulig for flere å livnære seg av kunstnerisk virksomhet.

 

Les mer om programmet her: https://www.ovasjon.no/