En av Norges største forskingskonferanser NEON arrangeres i år på Lillehammer i regi av Høyskolen i Innlandet. Tema er Innovasjon i organisasjoner – utfordringer og muligheter, hvor flere sesjoner er knyttet opp til kulturelle og kreative næringer og coworking. Det er allerede duket for mange spennende presentasjoner, men det er fortsatt mulig å sende inn papers.

Innovasjon på mange måter

Konferansen er et forum for diskusjon, samarbeid, ideutveksling og deling av forskningsresultater og arrangeres fra 20. – 22. november. Til årets konferanse er det så langt meldt inn nærmere 30 forslag til temaer/tracks fra de fleste universitet og høgskoler i Norge med organisasjons- og ledelsesfag, samt bidrag fra flere representanter utenfor Norge og Norden. I programmet er det et forholdsvis fast mønster av plenumsforedrag, diskusjoner, temagrupper, og arbeidsgrupper innenfor spesielle fagfelter og temaer, doktorgradsskole og sosiale arrangementer. I 2018 vil man dessuten holde noen dagsaktuelle rundebordsdiskusjoner og ad hoc arrangementer. Aksepterte papers vil som før ha organisert opposisjon (discussants).

høgskolen
Storhove på Lillehammer, Høgskolen i Innlandet.

Det er – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - som har ansvaret for PhD-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP).

Interessen for innovasjon har bredt om seg med stor fart de siste 10-15 årene. Innovasjonsbegrepet har vist seg fleksibelt og anvendelig på stadig flere områder. Der mange tidligere forbandt innovasjon med teknologiske nyvinninger som lyktes i markeder, er det i dag like naturlig å snakke om tjenesteinnovasjon, sosial innovasjon, forretningsmodellinnovasjon og innovasjon i offentlig sektor. Innovasjon skal ikke lenger bare skape økonomisk vekst, det er også innovasjon som skal løse store nasjonale og globale utfordringene. Satsingen på innovasjon er godt institusjonalisert ikke minst gjennom EUs forsknings- og innovasjonspolitikk.

Selv om konferansen favner bredt, og kan interessere mange, er det spesielt to såkalte 'tracks' eller sesjoner som er relevante for kulturell og kreativ næring.

Kulturelle og kreative næringer – arena for materielle og immaterielle innovasjoner  

I en økonomi der innovasjon og kreativitet ser ut til å være stadig mer etterspurt i stadig flere næringer er det på tide vi tar kulturelle og kreative næringer på alvor. Dette er næringer som mer enn å ta i mot og bruke innovasjoner fra andre deler av økonomien, selv er innovative i en klassisk Schumpetersk forstand. Dessuten er dette næringer som konkurrerer på andre områder enn produkter og tjenesters nytteverdi. Her ser vi estetikk, symbolikk, semiotikk som en viktig del av det totale innovasjonsbildet.

I denne sesjonen ønsker vi bidrag som kan belyse dette krysningspunktet der kultur møter næring, og dynamikken dette kan skape. Vi tenker oss bidrag som kan belyse regionale forhold, relasjon mellom bedrifter og interne forhold i organisasjonene.

hua

Coworking i det nye arbeidslivet – arena for studier av organisering, ledelse, innovasjon og bærekraft

I «det nye arbeidslivet» med økende grad av frilansing, fleksibel tilknytning og digitale nomader vokser det fram nye former for organisering av arbeid og arbeidsplasser. Kontorfellesskap, samlokalisering, coworking space: uavhengig av hva det kalles så har slike løsninger økt i utbredelse og popularitet i løpet av det siste tiåret, både i Norge og internasjonalt. I dette «nye arbeidslivet» - hvor delingsøkonomi, nye og bærekraftige løsninger på økonomiske, miljømessige og sosiale utfordringer står helt sentralt - forsøker en voksende coworking-bevegelse å definere et skille mellom det rent kommersielle kontorutleiemarkedet og de genuine coworking-verdiene som handler om samarbeid framfor konkurranse, åpenhet og deling, mangfold og innovasjon (network coworking spaces. I Norge er det flere coworking spaces som enten kun har kulturelle og kreative næringer, eller der disse utgjør brorparten av leietakerne.

Påmelding skjer via konferansens nettbaserte påmeldingsskjema.

Les mer om konferansen og meld deg på her.

Frist for påmelding er 14. oktober (early bird frist er 14/9).