Styret ved Teatret Vårt har ansatt Kristian Lykkeslet Strømskag som ny teatersjef. Han tiltrer stillingen 1. august 2019 da perioden til sittende teatersjef Thomas Bjørnager utgår. Kristian Lykkeslet Strømskag har studert dramaturgi og tysk ved Humboldt-Universität zu Berlin og har mastergrad i Nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo. Han har opparbeidet seg bred erfaring fra norsk teater gjennom arbeid som dramaturg ved Teatret Vårt, Rogaland Teater og Nationaltheatret. Lykkeslet Strømskag har også vært administrasjonsleder i Bjørnsonfestivalen og arbeidet som journalist for ulike medier.

Les mer på teatretvart.no