-Spillbransjen vokser og utvider målgruppen til nesten hver person med tilgang til en internettilknytning
-Hvordan man skaper et konkurransefortrinn endres raskt

På lag med brukerne

I den ferske rapporten Redefining the value chain of the video games industry av Manel González-Piñero, har han studert spillindustrien både i et globalt og lokalt perspektiv, det siste gjennom en casestudie av Norge og Hamar Game Collective. Manel er til daglig Pdh-student ved Universitet i Barcelona, avdeling for økonomistudier, og samarbeider med Kunnskapsverket.

Manel
Manel González-Piñero.

Rapporten kan lastes ned her:

I rapporten har Manel kartlagt og kommer med analyser av hvilke faktorer som er avgjørende for å lykkes i spillindustrien. Noe av det Manel påpeker er at særlig aktørene har styrket sin rolle, samtidig som selskaper nå har en langt bedre forståelse av behovene og kravene til deres nåværende og potensielle spillere. Dette innebærer at forretningsmodellene innenfor videospill er i stadig utvikling, både for å tilpasse seg nye behov og preferanser og nye plattformer. Ett av de andre klareste utviklingstrekkene ulike former for betaling, som per nedlasting, abonnement, betaling for tilgang, spill-utvidelser, etc.

Her trekker han frem at gratisspill er den viktigste strategien for inntektsgenerering basert på eksistensen av en stor brukerbase som spiller gratis, og bare en liten prosentandel (ca 5%) som betaler småpenger med jevne mellomrom for kjøp av spill og andre virtuelle varer. Den største "verdien" knyttet til nettet er faktisk at de fleste brukerne er tiltrukket av gratis tjenester. Det er alltid noen spillere som har ulike motiver for å betale i et F2P (Free-to-play) spill. For spillselskapene er dette en utfordring: hvordan skal de øke andelen som faktisk betaler for spillene?

Spill
Georges de Latours kortspillere fra ca 1635, The Cheat with the Ace of Diamonds. Spill har vært tilstede i menneskenes liv og levnet til alle tider. Foto: WikipediaCommons.  

Den viktigste endringen spillindustrien opplever er den permanente innovasjonen, beslutningen om å utnytte Internett som spillplattform og omdefineringen av utvikler-forbruker forholdet. De siste trendene og utfordringene viser en sektor i konstant endring og utvikling, som er blitt svært opptatt av å kjenne sluttbrukeren bedre og innlemme ham/henne i utviklingsprosessen.

Ett av særtrekkene i spillnæringen er at mye av innovasjonen oppstår i små og uavhengige miljøer. I Norge oppgir 78 % at de ikke har andre eiere i selskapet sitt. Som en følge av det i forhold til utdanning er det et stort behov for pedagogiske programmer som vektlegger forretningsutvikling og den industrielle dimensjonen ved denne industrien. For nyutdannede studenter blir det stadig mer attraktivt å være gründer med tilgang til digitale distribusjonskanaler som kan nå et stort og bredt publikum.

Les også kronikken Regionale klynger skaper sterkere disruptiv spillinnovasjon skrevet av Runa Haukland, daglig leder Hamar Game Collective, Svein Frydenlund, næringssjef Hamar Kommune og Manel González-Piñero.