Etter å ha fått støtte fra Kreativt Norge og Bergen kommune starter USF Verftet, Brak og Vestnorsk Filmsenter en inkubator for produsenter som befinner seg i en etablerings- eller videreutviklingsfase i musikk- og filmbransjen. Deltakerne får tilbud om arbeidsplass i kontorlandskap med profesjonelle kolleger i USF-huset. Det er mulig å etablere 8 plasser tilsammen. USF vil tilrettelegge praktisk, mens VNFS og Brak vil være nære støttespillere for deltakerne, som i tillegg til individuell rådgivning også får tilbud om bransjespesifikk rådgivning og tilgang på kurs.

Les mer på ufs.no