Ketil Kolstad er ansatt som ny daglig leder i ASSITEJ Norge – Association Internationale du Theatre pour I’Enfance et la Jeunesse. Kolstad har erfaring fra scenekunstfeltet, både som teatersjef for Nord-Trøndelag teater og som frilans utøver og dramatiker. Han har også erfaring fra internasjonalt samarbeid på scenekunstfeltet. Som teatersjef har Kolstad vist et særlig engasjement for barn og unge som målgruppe, noe som også reflekteres i hans arbeidserfaring og kompetanse for øvrig.

Les mer på assitej.no