Gjennom samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Design og arkitektur Norge (DOGA) har syv bedrifter blitt utvalgt til å delta på Arkitektur ut i verden. 10 millioner kroner skal bidra til at bedriftene får fotfeste i utlandet. Programmet er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring og er ment som en drahjelp for bedrifter som står foran en internasjonal ekspansjon, men som ikke allerede er veletablerte internasjonalt.

Les mer på innovasjonnorge.no