Både norske filmer og folk er representert under dokumentarfilmfestivalen IDFA 2018 i Amsterdam. The Privacy of Wounds vises i konkurranseprogrammet for mellomlange dokumentarer mens Ingvil Giske og Kristine Ann Skaret er jurymedlemmer. Giske skal være medlem i juryen for barnedokumentarfilmer, mens Skaret skal være medlem i Amsterdam Human Rights Award Jury. 

The Trial of Ratko Mladic, Hamada og Angels Are made of Light skal også vises under festivalen. Disse filmene er samproduksjoner med norske minoritetsprodusenter. 

Les mer om festivalen og filmene her.