Nordisk Råds satsing på kulturelle og kreative næringer skal fremover forankres i henholdsvis Nordic Innovation, som tar fou-biten, mens entreprenørskapsbiten fortsetter i EntreNord. KreaNord ble startet i 2008 og pågikk frem til i fjor sommer. 

Kulturelle næringer er viktig, men hvordan?

EntreNord, etablert i 2012, er Nordisk Ministerråds satsing på entreprenørskap i kunstutdannelser og vekstmiljøer i Norden. Formålet er å styrke de kreative fag i Norden bredt, med særlig fokus på utdannelsesmiljøer og vekstbransjene. Les mer her:  

Nordic Innovation er Nordisk Råds fou-senter som ligger i Oslo. Forsknings og kunnskaps-biten omkring kulturelle og kreative næringer er fra 1. juli 2015 overført til dem. Samtidig er KreaNords hjemmeside avviklet. Nordic Innovation har nå lansert prosjektet ”Kultur och kreativitet för tillväxt”, som skal videreutvikle det nordiske samarbeidet omkring de kulturelle og kreative næringer og bygge videre på den plattformen og de erfaringer som KreaNord har skapt.

EntreNord ble startet av Nordisk Råd 2012 i samarbeide med Karlbak og CAKI, begge i Danmark. CAKI er forkortelsen for Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, og er et kunnskapssenter for kunstneriske og kreative utdannelser i København. På CAKI har de tre fokusområder: tverrfaglighet, kunstnerisk innovasjon og entreprenørskap.

Konsulentselskapet Karlbak i Århus rådgir, samler inn kunnskap og støtter entreprenører, frilansere, selvstendig næringsdrivende – kort sagt hele den viften av arbeidsformer som mange innenfor kultur og kreative næringer arbeider innenfor i dag. De ivaretar prosjektledelsen på EntreNord for Nordisk Ministerråd, og er spesielt opptatt av hvordan studenter innenfor kreative/kunstneriske utdannelser kan bli bedre til å se flere muligheter i sin kunstneriske profesjon og hvordan man skal skape et godt arbeidsliv for dem.