Med støtte fra Norsk Kulturråd,  Nordland og Troms fylkeskommune   lanserer NODA, Nordnorsk design og arkitektursenter nå en satsing på tjenestedesign-programmet  NODA til tjeneste 2018. Det skal tilby bedrifter og organisasjoner faglig kompetanseheving og bedre vilkår for vekst og utvikling. 

Vil ha flere oppdrag nordover

Gjennom fem samlinger (den ene over to dager) skal NODAs medlemmer – designere og arkitekter – i løpet av 22 uker jobbe med relevante oppgaver/cases med utgangspunkt i en utfordring til virksomheten som deltakerne på kursene arbeider i. Dette skal gjøres gjennom forskjellige type arrangementer som seminarer, workshops, foredrags, kurs og utstillinger. Samlingene vil bli lagt til Tromsø og Bodø. NODAs sekretariat befinner seg i Bodø. 

Tjenestedesign handler om å få organisasjoner til å sette brukeren i sentrum, hvor målet er å levere helhetlige og meningsfylte tjenesteopplevelser til brukerne. Et mye brukt begrep er brukerreisen, som ofte visualiseres. Tjenestedesign brukes til utvikling, planlegging og organisering av mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og fysiske elementer. Det er en metode for å forbedre kvalitet.  

 

De siste årene har tjenestedesign blitt verktøyet for stadig flere organisasjon og bedrifter når de skal vise og forklare et produkt eller en tjeneste, som for eksempel opptak av et huslån i en bank. I dette tilfellet vil en slik reise starte med drømmen og ønsket om å nytt sted å bo, før man til slutt står med nøkkelen i hånden.  

NODA beskriver tre case hvor tjenestedesign har forbedret produkter og tjenester: hvordan utdanningsetaten (Direktoratet) tok utgangspunkt i elevenes beskrivelser av ideelt utdanningsløp og fikk en ny opplæringsmodell som applauderes av elever og arbeidsliv; hvordan Oslo Universitetssykehus reduserte ventetiden på utredning og behandling av brystkreft med 90% fordi de tok utgangspunkt i pasientens behov og hvordan Skien kommune oppnådde en besparelse på 5-10 mill kroner etter en prosess ledet av tjenestedesignere og involvering av alle ansatte i sin omsorgstjeneste.

Gjennom kurset, som ledes av Halogen, ett av landets fremste byrå innen tjenestedesign, vil NODA vise hvordan man kan bruke tjenestedesign. Blant foreleserne er Jonathan Romm, tidligere pro-rektor, Instituttleder og Førsteamanuensis på Institutt for design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Han regnes som en av de mest erfarne innen fagfeltet i Norge.

I beskrivelsen av og begrunnelsen for kurset skriver NODA at "svært mange oppdrag som krever designfaglig kompetanse havner utenfor vår landsdel. Det er flere grunner til det, men en vesentlig årsak er at næringene i landsdelen vet for lite om designkompetansen arkitekter og designere besitter og har manglende kunnskap om fagets omfang og rekkevidde".

Formålet med NODA er å bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og arkitektur i nord. Et viktig element er å jobbe med å synliggjøre effekten og lønnsomheten.