På siste kommunestyremøte ble formannskapets innstilling om driftstilskudd til Nordnorsk Design- og Arkitektursenter (NODA) vedtatt. NODA tildeles 300 000 kr til drift. Forslaget ble fremmet av Jarle Heitman som er Aps gruppeleder på vegne av de tre samarbeidspartiene i formannskapet. NODA er en medlemsorganisasjon og samarbeidsarena. I dag har de 800 medlemmer i hele landsdelen og like spredte aktiviteter. 

Les mer her.