Gjennom strømmetjenesten Filmbib kan alle med nasjonalt lånekort fra biblioteket se film gratis. Nå styrker NFI ordningen ved å øke honorarene til filmskaperne, og samtidig sette av mer penger til innkjøp.

Ordningen ble lansert i 2016 og har ført til at over 400 norske kort- og dokumentarfilmer nå ligger tilgjengelig i Filmbib. Tre millioner kroner skal fordeles på kortfilm og dokumentarfilm i år.

Les mer om saken og de nye retningslinjene på NFI sine hjemmesider her