En fersk forskningsrapport fra britiske Nesta slår fast at det er 8% høyere omsetningsvekst og 3 % høyere sannsynlighet for større innovasjonsgrad i bedrifter som har en blanding av ansatte med teknologisk og kulturrelatert bakgrunn.

Radikale innovasjoner

Det hevder forskerne bak rapporten The Fusion Effect: The economic returns to combining arts and science skills. De mener det nå er en "overbevisende dokumentasjon på at bedrifter som kombinerer disse ferdighetene har større sannsynlighet for å vokse i fremtiden, er mer produktive, og har større  sannsynlighet for å produsere "radikale" innovasjoner. Våre funn støtter hypotesen om at kunst/kulturrelatert kunnskap faktisk påvirker deler av annen britisk industri og strekker seg utover de kreative næringene". De kaller dette for The Fusion Effect, altså i hvilken grad disse ulike kompetansene og kunnskapen flyter inn i og stimulerer hverandre. Den statlige organisasjonen NESTA (National Endowment for Science Technology and the Arts) er Kunnskapsverket britiske søsterorganisasjon.

Flere sysselsatte

Blant de andre hovedfunnene er:

  • Selv om det er allment oppfattet at dette primært er tilstede i såkalte "high-tech" næringer og kreativ bransjer, finner de også i det Nesta kaller for "low-tech" og "mid-tech".
  • Nesta anslår at disse bedriftene sysselsetter over 3,5 millioner mennesker og genererte en omsetning på 500 £ milliarder i 2011.
  • Bedrifter som kombinerer kunst og vitenskap, og hvor alt annet er likt, utkonkurrere de bedriftene som primært bare baserer seg på èn kunnskap, altså enten kunst eller teknologi, ikke begge to i kombinasjon.
  • Det er 6 prosent høyere sysselsettingsvekst og 8 prosent høyere salgsvekst enn andre firmaer.
  • Det er 3 prosent mer sannsynlighet for å fremskaffe radikale innovasjoner.
  • Bedriftene har 10 prosent høyere produktivitet enn gjennomsnittet, men noe mindre produktivitet enn rene teknologibedrifter.
  • Disse positive effektene gjelder for hele økonomien, men er spesielt sterkt tilstede i mindre bedrifter.

Les hele rapporten her.

Akers
Har offshore og verftsindustrien noe å lære av kulturelle næringer? Ja mener britiske Nesta. Her bildet av norske Aker Spitsbergen. Foto: Wikipedia. 

Nesta står også bak begrepet "Dynamic mapping". Dette samspillet og effekten mellom ulike næringer, og hvilken grad kulturelle/kreative yrker innvirker på andre næringer, som for eksempel verftsindustrien, ønsker Kunnskapsverket nå å kartlegge nærmere. Kunnskapsverket har nå startet det første tilsvarende kartleggingsprosjektet i Norge sammen med med Nesta, som har gjort dette med suksess i britisk næringsliv i flere år.

For flere år siden kartla britiske myndigheter de grunnleggende ferdighetene innenfor naturvitenskap og matematikk, på engelsk forkortet til STEM (science, technology, engineering og matematic). Konklusjonen i disse undersøkelsene viste at det var store kunnskapshull hos engelsk ungdom. Dette mente myndighetene forklarte hvorfor man ikke i tilstrekkelig grad klarte å utnytte potensielle innovasjoner. En bevisst satsing på disse fagene har nå endret dette nivået.