De kreative næringene sysselsetter nå 11,4 millioner mennesker i EU og står for 5 prosent av EUs arbeidsstyrke. Storbritannia står for 14 prosent av EUs totale arbeidsstyrke, men har en femtedel (21 prosent) av alle de som arbeider innenfor kulturelle og kreative næringer.

Nesta-rapport: Kulturelle næringer vokser tre ganger raskere i Storbritannia enn i EU

Nesta, som står for National Endowment for Science Technology and the Arts, ble startet av den britiske regjeringen i 1997 for å fremme kreativitet, talent og innovasjon på tvers av et bredt spekter områder og interesser. Nesta er langt på vei en blanding av Kunnskapsverket, Innovasjon Norge, Doga og Kulturrådet. Etableringen skjedde etter at myndighetene så en markant vekst innenfor kulturelle/kreative næringer. Dette var en vekst de ønsket å stimulere, blant annet gjennom forskning og kunnskap.

Les hele rapporten her:

Nylig publiserte UNESCO verdens første rapport som kartlegger omfanget av de kulturelle og kreative næringene, Cultural times The first global map of cultural and creative industries. Med en omsetning på 2,250 milliarder dollar står kulturelle og kreative næringer nå for 3 % av verdens BNP og sysselsetter 29,5 millioner mennesker, 1 % av verdens yrkesaktive befolkning.

Rapporten ble skrevet av konsulenselskapet EY (tidligere Ernst & Young) på oppdrag av CISAC, den internasjonale forfatter og komponistforeningen og UNESCO. Dette var en oppfølger av deres rapport fra 2013 som kartla Europa. Cesac er paraplyorganisasjon for 34 av de største forvaltningsselskapene for komponister i EU-landene, Sveits, Island og Norge.

Omsetningen til disse næringene overstiger nå telecombransjen og sysselsetter flere mennesker enn bilindustrien i Europa, Japan og USA kombinert (29,5 millioner vs. 25 millioner). Salg av kulturelle produkter over nettet gjennom digitalisering genererte en omsetning på 65 milliarder dollar. 21.7 milliarder dollar var reklameinntekter for elektroniske medier og gratis streaming nettsteder.

Studien slår fast at potensialet til kulturelle og kreative næringer er mye større dersom innholds-produsentene, det vil si opphavsrettshaverne, kan bli enda mer verdsatt. EY mener at hoveddriveren for å utløse denne verdiskapingen ligger i partnerskap med den digitale utviklingen. Opphavsrett er derfor en svært viktig driver for den digitale økonomien.

Undersøkelsen slår samtidig fast at Europas kulturelle og kreative sektor nå skaper vekst i et kriserammet kontinent. Gjennom finanskrisen har sysselsettingsveksten vært på 0.7 prosent årlig. I 2013 omsatte de 11 sektorene samlet i Europa for 535.9 milliarder Euro, ca 4800 milliarder kroner. Dette gjorde kultur og kreative næringer til Europas tredje største sektor.

Fakta
Creative Economy Employment in the EU and UK A Comparative Analysis (Nesta 2015).
  • Sverige har den høyeste prosentvise andelen ansatte innenfor kulturelle og kreative næringer med 8,9 prosent, fulgt av Finland med 8,2 prosent og Storbritannia med 7,6 prosent.
  • Tyskland har høyest antall bedrifter/aktører i absolutte antall etterfulgt av Storbritannia og Frankrike. Tyskland er også EUs største økonomi med flest antall arbeidstakere
  • Kulturelle næringer vokste tre ganger raskere i Storbritannia enn i EU som helhet: 6,1% per år i gjennomsnitt vs. 1,8% per år.

Kreativ intensitet

En av de største utfordringene i forhold til å måle de kulturelle og kreative næringene har vært manglende internasjonal sammenlignbar statistikk, noe som har gjort det umulig å sammenligne landene. Nesta skriver at definisjonen av de kreative næringene inneholder selvmotsigelser som må diskuteres.

-Vår rapport tar opp i seg dette og forstår de kreative næringene som en integrert økonomisk helhet. . Vår tilnærming fokuserer på kreative intensitet: andelen mennesker innenfor en bransje engasjert i kreative yrker, sier Hasan Bakhshi, forskningsdirektør i Nesta. Før han kom til Nesta arbeidet han blant annet som konserndirektør og seniorøkonom i Lehman Brothers, assisterende sjeføkonom i det britiske Utenriksdepartementet og som økonom i Bank of England. For tre år siden skrev han rapporten "A dynamic mapping of the uk’s creative industries".

I følge Nesta har definisjonen av de kreative næringene utelukket sektorer som inneholder massevis av kreative bedrifter (med en høy andel av arbeidstakerne i kreative roller). For eksempel har dette utelukket en stor og voksende næring som programvareutviklere som blant annet inkluderer spillutvikling.

Den kunnskapen som Nesta nå har utviklet er noe Kunnskapsverket benytter seg av forskingsprosjekte Kulturell og kreativ intensitet. Her utforsker vil mulighetene for å kombinere Næringskoder (NACE) med Yrkeskoder for så å identifisere ulike bransjer og næringers kulturelle og kreative intensitet (dynamisk kartlegging). Les mer her:

Forfatterne bak den ferske rapporten fra Nesta skriver at Europas kreative næringer trolig vil bli en stadig viktigere del av Europas fremtid, som også skaper arbeidsplasser som er mer bærekraftige og motstandsdyktige mot automatisering. Jobbskaping innenfor disse næringene inneholder derfor også et langsiktig, strategisk perspektiv.

Digital innovasjon pluss kultur er sant

For kort tid tilbake lanserte Nesta en digital rangering av (The European Digital City Index, EDCI) europeiske hovedsteder og storbyer i samarbeid med European Digital Forum, et EU-støttet forum som skal stimulere veksten og nyskapingen i Europas digitale økonomi gjennom å fremme forståelsen for digitalt entreprenørskap og innovasjon over hele Europa. Her klatret de nordiske hovedstedene Stockholm, København og Helsinki helt til topps.

I den nyskapningen som nå skjer innenfor den digitale økonomien, er kulturelle og kreative næringer absolutt med. Av de syv største digitale selskapene som ble skapt i Sverige, har to sitt utspring i disse næringene: Musikkstreamingtjenesten Spotify og spillutvikleren Mojang, som blant annet står bak det utrolig populære spillet MineCraft. Og at det kan dreie seg om enorme verdier er det ingen tvil om. Nylig ble nettopp Mojang solgt for nærmere 20 milliarder norske kroner. Med antatt 100 millioner daglige brukere er det ett av verdens mest populære dataspill i alle årsklasser.