Rapporten State of the City:

- Har oppnådd en imponerende vekst i innovative øko/miljøløsninger
- Har blitt kåret til Europas grønne hovedstad og fortsetter å satse på banebrytende nye løsninger for bærekraft, inkludert en bilfri by og tilrettelegging av lavutslippsalternativer
- Alle kulturbyggene som nå reiser seg langs havnefronten vil etablere Oslo som en ledende kulturdestinasjon i Nord-Europa

Mangfold og likestilling

Det er noen av hovedkonklusjonene i den ferske utgaven av State of the city, en årlig by-analyse gjennomført av det London-baserte konsulent og analysebyrået The Business of Citis, grunnlagt i 2008. Rapporten er bestilt av Oslo Business Region, Oslo kommunes verktøy for å promotere Oslo som en attraktiv nærinsgslivsby. Rapporten er basert på mer enn 400 såkalte globale benchmarks, rangeringer og komparative studier.

 

Rapporten fremhever også følgende: 

 • Oslo er i en positiv syklus med en bredere forandring og transformasjon
 • Investeringer i urban restrukturering, kunst og kultur endrer regionens profil og gir den mer energi
 • Oslo er nå en av de mest innovasjons-intense storbyregioner i Europa. Denne «modellen» blir stadig mer etterspurt og synlig globalt
 • Flere bedrifter, flere inkubatorer og stigende sysselsetting i "app" -økonomien peker på en region som gjør de riktige tingene, hvor Oslo har blitt en mer business og entreprenør-vennlig by
 • Denne utviklingen er viktig for å utvikle seg talent. Høye levekostnader trekker ned
 • Oslo har nå status som en internasjonal kulturby. Fortsatt investeringer i kulturell infrastruktur skaper positive ringvirkninger. Denne satsingen er et resultat av 10 års investering og har stor innvirkning på borgernes tilfredshet, kvaliteten på det offentlige rom og Oslos rykte som en internasjonal destinasjon. Dette støtter også Oslos overgang til en kunnskapsøkonomi
 • Oslo begynner også å få et godt rykte innenfor digitaloppkobling/ teknologi/ tilgjengelighet, smarte byløsninger, toleranse og gastronomi. I globale opinionsundersøkelser er Oslo nå svært konkurransedyktig i en skandinavisk kontekst
 • Sammenlignet med andre storbyer scorer Oslo bra på faktorer som balanse mellom arbeid og fritid, likestilling og inntektslikhet. Dette er faktorer som den nye generasjonen vil vektlegge stadig mer
havnen
Den massive kulturrelaterte utviklingen av havnefronten i Oslo, her representert ved det nye Nasjonalmuseet som nå reiser seg på Vestbanetomten, er noe som blir godt mottatt hos byutviklingskonsulentene i London. 

– Før handlet markedsføringen av Oslo om fjord og fjell. Nå er man blitt mer opptatt av å markedsføre oss som en kulturhovedstad, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune, Rina Mariann Hansen (Ap) til Aftenposten. 

rina
Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune, Rina Mariann Hansen, er stort sett en glad dame og veldig glad i byen sin. Gode internasjonale omtaler hvor kultur omtales ofte gjør henne ekstra glad. Foto: CF Wesenberg/Oslo Kommune. 

The Business of Citis har hovedfokus på temaer som urban innovasjons-økonomi, policy-studier og styringsverktøy for storbyområder, DNA av byer, finansiering og fremtidsstudier av neste generasjons storbyer. Så langt har de levert tilsvarende analyse som den av Oslo til  mer enn 250 byer i over 50 land. Blant klientene finner man blant annet OECD, Verdensbanken, FN, Jones Lang LaSalle, New York Regional Plan Association og Brookings Institution.  

 

Per Gunnar Røe, professor i sosiologi og byutviklingsforsker ved Universitetet i Oslo, sier til avisen av det introduseres stadig flere byrangeringer internasjonalt.

 

-Rangeringene inneholder alt fra det man kan kalle hipsterkriterier til mer grunnleggende spørsmål om miljø, økonomi og boforhold. Denne konkurransen mellom byene handler om å tiltrekke seg investeringskapital, mener Røe.

 

Les artikkelen i Aftenposten her

 

Han mener slik målinger sier lite om sammenhengene mellom ulike sider ved byutviklingen, og han tror ikke det er smart å la slike lister danne grunnlaget for en god byutviklingsstrategi. Røe er innleder på Kunnskapsverkets frokostseminar Operasymbolikk som byutvikling som arrangeres 15. mai i Den norske opera og ballett.   

 

– Denne rapporten bekrefter at det nå er optimisme og tilvekst i næringslivet i Oslo. Det startes bedrifter som aldri før, i et omfang som er enestående i Norge, sier byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Kjetil Lund, til Aftenposten. Han var nylig i Silicon Valley, hvor det ifølge Lund gang på gang ble vist til Oslo som næringslivsby.

 

I sine anbefalinger til Oslo kommune skriver de avslutningsvis: 

 • Sats på å være proaktiv og eksperimentell. Oslo kan innta en ledende posisjon som byutvikler
 • Oslo bør forbli autentisk og kommunisere byens kjerneverdier
 • Oslo bør fortsette å bygge regionale partnerskap for å samle ressurser og kreative eiendeler. Samarbeidet mellom næringsliv, akademia og sosial virksomhet vil bidra til å bruke digital transformasjon for å til slutt skape flere attraktive steder

Last ned og les hele rapporten her

 

Les om Operaseminaret her