Hvert år deler NFI ut inntil seks VIP (Vekst i Prosjekt) - stipend på 200 000 kroner.

Så langt i år har regissørene Kim Hiortøy, Margreth Olin og Cecilie Mosli mottatt stipendet. Mot slutten av september ble det også klart at regissørene Jorunn Myklebust Syversen, Erik Richter Strand og Jon Haukeland får tildelt hvert sitt registipend på 200.000 kroner fra Norsk filminstitutt. 

Les mer om stipendet og regissørene på NFI sine hjemmesider her