Kunnskapsverket har hatt et produktivt halvår – hvor vi blant annet har skrevet om musikkbransjen og virkemiddelapparatet, innovasjon og lønnsomhet og filmbransjen bare for å nevne noe. Men hvis sommersola blir for plagsom, og du har lest alt Kunnskapsverket har kommet med, er det fint å tenke på at det er mye spennende å glede seg til høsten også.

Det er alltid godt vite

Virkemiddelapparatet

En av de prioriterte forskningsområdene våre er virkemiddelapparatet – hva fungerer og hva kan bli bedre der? Vi har tidligere gjort en generell kartlegging av de nasjonale virkemidlene for kulturnæringene, og sett spesielt på musikkbransjen. Til høsten kommer en analyse av bok og forleggerbransjen og scenekunst. I tillegg har vi fått tilgang til Samspillsdatabasen (SSDB). Med SSDB kan vi undersøke det meste av offentlig støtte virksomheter i kulturnæringene får, og hva de i så fall får støtten for. Dette kan vi koble opp mot regnskapstall, og vi får da en viss innsikt i om næringsrettede virkemidler fungerer som de er tenkt – nemlig å styrke foretakenes konkurransekraft og økonomiske resultat.

Les mer her

 

Atle
Leder av Kunnskapsverket Atle Hauge tar fri fra virkemiddelapparatet i sommer, men ser frem til en dynamisk høst for Kunnskapsverket. 

Dynamisk kartlegging

En annen ting vi lurer på og diskuterer mye er om den kompetansen vi finner i de kulturelle næringene er nyttig i andre bransjer. Er for eksempel den kreativiteten man finner i kulturen overførbar til andre deler av økonomien? Flere av våre prosjekter ser på samspillet mellom de kulturelle næringene og resten av kunnskapsøkonomien. En måte å gjøre dette på er å se på hvordan kompetansen flyter mellom næringer ved hjelp av yrkesstatistikk, for å finne ut hvor de kreative er sysselsatt. Resultatene fra dette prosjektet vil komme tidlig på høsten.

Les mer her

Kulturelle næringer og attraksjonsutvikling

I den politiske debatten synes det å være en bred enighet om at kultur og kulturelle næringer skaper attraktive steder. Både hos de som bestemmer og de som forsker blir dette lite problematisert. Derfor er det veldig overraskende når forskere fra Telemarksforskning ikke finner noen sammenheng mellom hvor mye en kommune bruker på kultur og tilflytting (se TF-notat 1/2012 - Skaper kultur attraktive steder?). Som det heter i den rapporten "Ingen av analysene viser at kultur har en statistisk signifikant påvirkning på nettoflyttingen". Dette illustrerer at det ikke er et helt enkelt og likefram spørsmål. Som med det meste i samfunnet er det ofte komplekse og sammensatte problemstillinger  bak ulike endringer. I to prosjekter ser vi nå på hvordan kultur påvirker steders attraktivitet.

- Det ene tar for seg hva Operaen som kulturinstitusjon og signalbygg betyr for Oslo. Er oslofolk stolte av Operaen? Har det gjort noe med selvtilliten til byen? Går det i det hele tatt an å forske på dette?

- I tillegg gjør vi nå et prosjekt i samarbeid med Telemarksforskning for å se enda nærmere på  sammenhengen mellom stedsattraktivitet og kultur. Kan man ved å studere ulike tilflytteres  bakgrunn – som utdanningsnivå; barnefamilier; alder etc –  si noe mer nyansert om kultur og attraktivitet?

Les mer her

Dette er bare noe du av det du kan glede deg til mens du sliter deg gjennom nok en krim på stranda. Det er mye å glede seg til utover høsten – men aller først: GOD SOMMER!   

Du kan lese om og laste ned alle våre rapporter her: